Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+

Meklēšana

Reģistri

Reģistri

Šeit var iepazīties ar Valsts augu aizsardzības dienesta uzturētajiem publiskajiem reģistriem un sarakstiem šādās jomās:

  • augu aizsardzības līdzekļu izplatīšana un lietošana
  • augu aizsardzības līdzekļu reģistrācija
  • augu šķirnes
  • bioloģiskā lauksaimniecība
  • fitosanitārā uzraudzība
  • invazīvo augu sugas (Sosnovska latvānis)
  • kaitīgie organismi
  • kultūraugu integrētā audzēšana
  • mēslošanas līdzekļi un substrāti
  • sēklu ražošana un aprite