Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+

Meklēšana

Reģistri > Augu aizsardzības līdzekļu saraksts

Augu aizsardzības līdzekļu saraksts

Augu aizsardzības līdzekļu saraksts parāda līdzekļus, ko uz šo brīdi drīkst izplatīt, lietot vai izlietot.
Ja vēlaties sameklēt jums interesējošo augu aizsardzība līdzekli pēc citiem kritērijiem (piemēram, pēc tā sastāvā esošās darbīgās vielas, reģistrācijas īpašnieka nosaukuma, lietošanas kategorijas u.c),
tad izvēlieties paplašināto meklēšanu.
Lai izlasītu tabulas kolonās lietoto saīsinājumu atšifrējumus, lūdzu, uzbīdīt peles kursoru uz tā.

Augu aizsardzības līdzekļa tips:
Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums:
AAL Atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā AAL ar zemu riska pakāpi
paplašinātā meklēšana
Atrasti vairāk kā 100 augu aizsardzības līdzekļi.
Reģ.Nr./PT atļ.Nr.        AAL nosaukums Lietošanas kategorija Reģistrācijas klase
Preparatīvā forma AAL reģistrācijas īpašnieks
Reģistrācijas termiņš
Darbīgās vielas nosaukums un saturs Klasifikācija Atļautais lietojums Marķējumi
40        Buster
2
H
disperģējošas granulas ProEuro Sp. z o.o.
19.02.2019.-31.12.2022.
Metil-tribenurons 750 g/kg
Klasifikācija
Atļautais lietojums
Marķējumi
0738        1,4SIGHT
2
AR
koncentrāts izsmidzināšanai DormFresh Limited
15.07.2020.-30.06.2025.
1,4-dimetilnaftalīns 993,7 g/l
Klasifikācija
Atļautais lietojums
Marķējumi
0095        2,4-D Nufarm
2
H
šķīduma koncentrāts