Reģistri > Augu aizsardzības līdzekļu saraksts

Augu aizsardzības līdzekļu saraksts

Augu aizsardzības līdzekļu sarakstā iekļauti līdzekļi, kurus šobrīd drīkst izplatīt, lietot vai izlietot.
Ja vēlaties meklēt jums interesējošo augu aizsardzības līdzekli pēc citiem kritērijiem (piemēram, pēc tā sastāvā esošās darbīgās vielas, reģistrācijas īpašnieka nosaukuma, lietošanas kategorijas u.c),
izvēlieties paplašināto meklēšanu.
Lai izlasītu tabulas ailēs lietoto saīsinājumu atšifrējumus uzbīdiet peles kursoru uz saīsinājuma.
Augu aizsardzības līdzekļa tips:
Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums:
AAL atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā
AAL ar zemu riska pakāpi
Paplašinātā meklēšana
Atrasti vairāk nekā 100 augu aizsardzības līdzekļi.
Reģ.Nr./PT atļ.Nr.        AAL nosaukums Lietošanas kategorija Reģistrācijas klase
Preparatīvā forma AAL reģistrācijas īpašnieks
Reģistrācijas termiņš
Darbīgās vielas nosaukums un saturs Klasifikācija Atļautais lietojums Marķējumi
40        Buster
2
H
disperģējošas granulas ProEuro Sp. z o.o.
19.02.2019.-31.12.2022.
Metil-tribenurons 750 g/kg
Klasifikācija
Atļautais lietojums