Complaints and suggestions 67550944
Address: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tel. 67027098, 67027406, e-mail: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Reģistri > Izsniegtās atļaujas konvencionālas izcelsmes veģetatīvās pavairošanas materiāla (izņemot sēklas kartupeļus) izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

Izsniegtās atļaujas veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 
Atļaujas saņēmējs: 
Novads: 
Pilsēta / pagasts: 
Suga: 
Šķirne: 
Atļaujas Nr: 
Izsniegšanas gads: