Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+

Meklēšana

Reģistri > Publiskie iepirkumi

Publiskie iepirkumi

Aktuālie iepirkumi

Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšana augu, augu produktu un ūdens paraugos
Iepirkuma numurs: 2021/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 13. aprīlis 00:00
VAAD kontaktpersona: Inga Aizpura,
e-pasts: inga.aizpura@vaad.gov.lv, tel:67550923, mob.:29397316, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Paziņojums par plānoto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/650504
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas materiālu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2021-7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 22. marts 11:00
VAAD kontaktpersona: Laura Celma,
e-pasts: Laura.Celma@vaad.gov.lv, tel:67543012, mob.:27339375, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Paziņojums par plānoto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/648212

Noslēgtie iepirkumi

Periods no 23.01.2021 līdz 23.04.2021. Nomainīt?
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2021-6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 31. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Pārtraukts, reg nr. :00000000000, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN):
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/650176
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2021-6
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu noteikšana akreditētā laboratorijā vai laboratorijā, kurā pesticīdu noteikšanas jomā ieviesta kvalitātes sistēma „Laba laboratorijas prakse”
Iepirkuma numurs: 2021-5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 1. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, reg nr. :90009235333, 10000.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 10000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/648711
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2021-5
Līgums: Ligums_2021-5
Līguma termiņš, no-līdz: 16.03.2021 - 30.12.2022
Iepirkuma nosaukums: Klimata kameras piegāde Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2021-4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 22. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 12307.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 12307,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/647287
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2021-4
Līgums: Ligums_2021-4
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu testēšana akreditētā laboratorijā
Iepirkuma numurs: 2021-3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 4. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): SIA „Latvijas sertifikācijas centrs”, reg nr. :50003298751, 21000.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 21000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/645820
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2021-3
Līgums: Ligums_2021-3
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Komunikācijas kampaņas “Sabiedrības informēšana un izpratnes veicināšana par augu aizsardzību un augu aizsardzības līdzekļu lietošanu” izstrāde un īstenošana
Iepirkuma numurs: 2021-2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 1. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): SIA “PR KVADRĀTS”, reg nr. :40003845601, 38000.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 38000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/647322
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2021-2
Līgums: Līgums _2021-2
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu testēšana akreditētā laboratorijā
Iepirkuma numurs: 2021-1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 22. janvāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Bez rezultātiem, reg nr. :00000000000, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN):
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/642116
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Lemuma_pienemsanas_protokols
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: "Finanšu un projekta vadības pakalpojumi Twinning projektam AZ 17 ENI AG 01 20"
Iepirkuma numurs: 2020-23
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 9. decembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): 00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 78300,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/645712
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: protokols_2020-23
Līgums: Ligums_2020-23
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: “Ģeneratora piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām”
Iepirkuma numurs: 2020-22
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 9. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): SIA Energolukss, reg nr. :40003341342, 20620.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 20620,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/637413
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2020-22
Līgums: ligums_energolukss_publ
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: “Augu aizsardzības līdzekļu kvalitātes noteikšana (darbīgo vielu, fizikālo, ķīmisko un tehnisko īpašību noteikšana) akreditētā laboratorijā vai laboratorijā, kurā pesticīdu noteikšanas jomā ieviesta kvalitātes sistēma „Laba laboratorijas prakse””
Iepirkuma numurs: 2020-21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 26. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Bez rezultātiem, reg nr. :00000000000, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN):
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/633906
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2020-21
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Biroja un laboratoriju telpu uzkopšana Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2020-20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 5. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): MARIVO, reg nr. :40203012377, 4876.92 EUR
SOL Baltics OU Latvijas filiāle, reg nr. :40103933760, 22449.48 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 27326,40
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/635719
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2020-20
Līgums: Līgums _2020-20(1d)
Līguma termiņš, no-līdz: 12.10.2020 - 11.10.2021
Iepirkuma nosaukums: „ Autoklāva piegāde Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām”
Iepirkuma numurs: 2020-19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 20. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Adrona, SIA, reg nr. :40003624468, 52340.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 52340,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/635725
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Lemums_2020-19
Līgums: Ligums_2020-19
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: „Bezpilota lidaparāta pakalpojuma nodrošināšana projekta ENI-LLB-1-077 “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu negatīvo invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” īstenošanai”
Iepirkuma numurs: 2020-18
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 7. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): SIA “EGVERS”, reg nr. :42103095402, 7550.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 7550,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/633887
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols 2020-18
Līgums: Ligums_2020-18
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Finanšu un projekta vadības pakalpojumi Twinning projektam UA 19 ENI HE 01 20
Iepirkuma numurs: 2020-17
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 17. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): B.&S.U. Beratungs - und Service - Gesellschaft Umwelt mbH, reg nr. :DE3024450028, 68400.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 68400,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/637965
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols 2020-17
Līgums: Ligums_2020-17
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienestam piederošo transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana”
Iepirkuma numurs: 2020-16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 17. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Gjensidige ADB Latvijas filiāle, reg nr. :40103595216, 17028.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 17028,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/625831
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: protokols 2020-16
Līgums: Ligums_2020-16
Līguma termiņš, no-līdz: 21.08.2020 - 20.08.2021
Iepirkuma nosaukums: Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas un ar to saistīto moduļu uzturēšana, apkalpošana un papildinājumu izstrāde
Iepirkuma numurs: 2020-15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 24. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): DIVI grupa, SIA, reg nr. :40003803059, 268800.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 268800,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/635758
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2020-15
Līgums: Ligums_DIVI grupa_2020-15
Papildvienošanās: Vienosanas _2020-15_
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: „Bezpilota lidaparāta pakalpojuma nodrošināšana projekta ENI-LLB-1-077 “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu negatīvo invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” īstenošanai”
Iepirkuma numurs: 2020-14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 14. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Pārtraukts, reg nr. :00000000000, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN):
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/622875
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Automātiskās nukleīnskābju izdalīšanas iekārtas piegāde Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2020-12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 30. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Adrona, SIA, reg nr. :40003624468, 40700.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 40700,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/628622
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: lemumu_protokols
Līgums: Ligums_2020-12
Līguma termiņš, no-līdz: 11.08.2020 - 15.10.2020
Iepirkuma nosaukums: "Automātiskās šķidrumu pārneses, dozēšanas un atšķaidīšanas iekārtas piegāde fosfora un kālija noteikšanai augsnes analīzēm."
Iepirkuma numurs: 2020-11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 5. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Faneks, SIA, reg nr. :40002012606, 56635.30 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 56635,30
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/629104
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2020-11
Līgums: Ligums_2020-11
Līguma termiņš, no-līdz: 31.08.2020 - 06.11.2020
Iepirkuma nosaukums: Bioloģiskā mikroskopa ar kameru piegāde Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2020-10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 30. jūnijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): 00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 14146,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/624038
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: protokols
Līgums: ligums_mikroskops_
Papildvienošanās: Biologiskais_mikroskops_ar_kameru_
Līguma termiņš, no-līdz: 14.07.2020 - 25.08.2020
Iepirkuma nosaukums: Augsnes centrifūgas ar dekantēšanas ierīci piegāde Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2020-8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 31. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): SIA "Eminent", reg nr. :40103320614, 14900.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 14900,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/631371
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokol 2020-8
Līgums: Ligums_2020-8
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Servera piegāde projekta ENI-LLB-1-077 “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu negatīvo invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” īstenošanai
Iepirkuma numurs: 2020-7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 1. jūnijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Transfor, reg nr. :40003536904, 15785.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 15785,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/621928
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2020-7
Līgums: Ligums_2020-7
Līguma termiņš, no-līdz: 25.06.2020 - 04.08.2020
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas materiālu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2020-6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 7. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): MEDIQ Latvija SIA, reg nr. :40103295181, 2140.64 EUR
BioAvots SIA, reg nr. :40103326392, 1609.47 EUR
Doma SIA, reg nr. :40003003704, 209.24 EUR
SANTAKS SIA, reg nr. :40003337173, 426.00 EUR
Quantum Latvija, SIA, reg nr. :40003418012, 276.80 EUR
Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 2320.15 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 604.30 EUR
Sarstedt, SIA, reg nr. :40003307111, 302.30 EUR
OMNILAB Baltic SIA, reg nr. :40103299003, 2369.24 EUR
Saint-Tech, SIA, reg nr. :40103232449, 116.30 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 10374,44
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/notice/approve/625965
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2020-5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 7. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Labochema Latvija, reg nr. :40003925979, 3374.20 EUR
Adrona, SIA, reg nr. :40003624468, 315.00 EUR
Omnilab Baltic, SIA, reg nr. :4010329903, 3197.30 EUR
MEDIQ Latvija SIA, reg nr. :40103295181, 1526.00 EUR
BioAvots SIA, reg nr. :40103326392, 2068.88 EUR
Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 22650.00 EUR
Diamet SIA, reg nr. :50103127241, 5867.00 EUR
Quantum Latvija, SIA, reg nr. :40003418012, 14.00 EUR
Orcus, reg nr. :50103187471, 1496.23 EUR
Enola, SIA, reg nr. :40103049886, 1360.80 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 41869,41
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/625721
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: protokols 2020-5
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde kaitīgo organismu un augu bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2020-4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 23. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): BioAvots SIA, reg nr. :40103326392, 1610.08 EUR
Biotecha Latvia, reg nr. :40103648320, 34.07 EUR
Orcus, reg nr. :50103187471, 152.68 EUR
Diamet SIA, reg nr. :50103127241, 2185.00 EUR
Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 9438.00 EUR
MEDIQ Latvija SIA, reg nr. :40103295181, 1987.08 EUR
OMNILAB Baltic SIA, reg nr. :40103299003, 1187.46 EUR752.00 EUR
Adrona, SIA, reg nr. :40003624468, 556.50 EUR
Sarstedt, SIA, reg nr. :40003307111, 566.50 EUR
SANTAKS SIA, reg nr. :40003337173, 35.20 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 4552.04 EUR
Enola, SIA, reg nr. :40103049886, 127.40 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 23184,01
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/624660
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Lemuma_pienemsanas_protokols
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšana augu, augu produktu un ūdens paraugos
Iepirkuma numurs: 2020-3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 10. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, reg nr. :90009235333, 41999.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 41999,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/614236
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2020-3
Līgums: Ligums_2020-3
Līguma termiņš, no-līdz: 08.04.2020 - 31.12.2020
Iepirkuma nosaukums: Būvdarbu veikšana nedzīvojamās telpās Vakara ielā 9, Kuldīgā
Iepirkuma numurs: 2020-2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 25. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): "GATE L" SIA, reg nr. :48503012472, 42958.74 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 42958,74
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/615424
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2020-2
Līgums: Ligums_2020-2
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu testēšana akreditētā laboratorijā
Iepirkuma numurs: 2020-1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 20. janvāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): SIA „Latvijas sertifikācijas centrs”, reg nr. :50003298751, 21000.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 21000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/607986
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2020-1
Līgums: Ligums_2020-1
Līguma termiņš, no-līdz: 04.02.2020 - 31.12.2020
Iepirkuma nosaukums: Planšetdatoru piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2019-21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 1. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): LMT Retail & Logistics SIA, reg nr. :40103148504, 26239.67 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 26239,67
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/602377
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2019-21
Līgums: Ligums_2019-21
Papildvienošanās: Vienosanas_2019-21
Līguma termiņš, no-līdz: 15.11.2019 - 13.12.2019
Iepirkuma nosaukums: Biroja un laboratoriju telpu uzkopšana Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2019-20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 24. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): MARIVO, reg nr. :40203012377, 4937.04 EUR
UNO Group, reg nr. :40103859561, 23760.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 28697,04
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/594113
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2019-20
Līgums: Ligumi_2019-20
Līguma termiņš, no-līdz: 11.10.2019 - 10.10.2020
Iepirkuma nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienesta administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi
Iepirkuma numurs: 2019-19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 11. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NEJSS”, reg nr. :55403038821, 187126.04 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 187126,04
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/606970
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2019-19
Līgums: Ligums_2019-19
Līguma termiņš, no-līdz: 27.01.2020 - 14.10.2020
Iepirkuma nosaukums: Specializēto metāla plauktu augsnes paraugu žāvēšanai piegāde
Iepirkuma numurs: 2019-18
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 3. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): OMEGA EKSPRESS SIA, reg nr. :40003402577, 9960.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 9960,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/591844
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2019-18
Līgums: Ligums_2019-18
Līguma termiņš, no-līdz: 23.09.2019 - 13.12.2019
Iepirkuma nosaukums: Lāzera difrakcijas analizatora piegāde augsnes paraugu daļiņu izmēru noteikšanai Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2019-17
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 20. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Armgate, reg nr. :50003208531, 68073.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 68073,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/594363
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2019-17
Līgums: Ligums_2019-17
Līguma termiņš, no-līdz: 16.10.2019 - 27.12.2019
Iepirkuma nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienestam piederošo transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana
Iepirkuma numurs: 2019-16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 5. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): BTA Baltic Insurance Company AAS, reg nr. :40103840140, 20425.52 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 20425,52
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/588809
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2019-16
Līgums: Ligums_2019-16
Līguma termiņš, no-līdz: 16.08.2019 - 15.08.2020
Iepirkuma nosaukums: Elektronisko svaru piegāde Agroķīmijas un Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2019-15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 30. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): OMNILAB Baltic SIA, reg nr. :40103299003, 6970.00 EUR
MEDIQ Latvija SIA, reg nr. :40103295181, 7250.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 14220,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/588848
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2019-15
Līgums: Ligums_2019-15_1
Papildvienošanās: Ligums_2019-15_2un3
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Kapilārās elektroforēzes iekārtas piegāde Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2019-14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 24. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 33044.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 33044,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/587985
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2019-14
Līgums: Ligums_2019-14
Līguma termiņš, no-līdz: 02.08.2019 - 29.08.2019
Iepirkuma nosaukums: Polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikatora piegāde Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2019-13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 23. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): BioAvots SIA, reg nr. :40103326392, 19100.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 19100,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/586684
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Lemuma_pienemsanas_protokols
Līgums: Ligums_VAAD_2019-13
Līguma termiņš, no-līdz: 26.07.2019 - 12.08.2019
Iepirkuma nosaukums: Automatizēta augsnes paraugu pH analizatora ar reaģentu dozēšanu un maisīšanu piegāde
Iepirkuma numurs: 2019-12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 6. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Faneks SIA, reg nr. :40002012606, 49073.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 49073,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/590563
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2019-12
Līgums: Ligums_2019-12
Papildvienošanās: Zinojums
Līguma termiņš, no-līdz: 10.09.2019 - 03.12.2019
Iepirkuma nosaukums: Binokulārs mikroskops Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2019-11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 2. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Diamedica, SIA, reg nr. :40003469042, 24790.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 24790,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/585535
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2019-11
Līgums: Ligums_2019-11
Līguma termiņš, no-līdz: 12.07.2019 - 07.10.2019
Iepirkuma nosaukums: Termostatu piegāde un uzstādīšana maiņu temperatūras nodrošināšanai reģionālo laboratoriju vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2019-10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 1. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Medilink SIA, reg nr. :40003996045, 24975.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 24975,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/585401
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2019-10
Līgums: Ligums_2019-10
Līguma termiņš, no-līdz: 12.07.2019 - 26.08.2019
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2019-9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 27. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Diamet SIA, reg nr. :50103127241, 11484.00 EUR
Enola, SIA, reg nr. :40103049886, 754.10 EUR
Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 12375.25 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 1316.87 EUR
Adrona, SIA, reg nr. :40003624468, 477.50 EUR
OMNILAB Baltic SIA, reg nr. :40103299003, 1388.25 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 27795,97
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/584662
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2019-9
Līgums: Ligumi_2019-9
Papildvienošanās: Vienosanas
Līguma termiņš, no-līdz: 21.06.2019 - 05.08.2019
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas materiālu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2019-8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 15. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): BioAvots SIA, reg nr. :40103326392, 563.00 EUR
Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 477.00 EUR
MEDIQ Latvija SIA, reg nr. :40103295181, 914.75 EUR
Quantum Latvija, SIA, reg nr. :40003418012, 1256.60 EUR
OMNILAB Baltic SIA, reg nr. :40103299003, 1651.74 EUR
Sarstedt, SIA, reg nr. :40003307111, 614.14 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 1290.08 EUR
Enola, SIA, reg nr. :40103049886, 3386.50 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 10153,81
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/585600
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2019-8
Līgums: Ligumi_2019-8
Papildvienošanās: Vienosanas
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšana augu, augu produktu un ūdens paraugos
Iepirkuma numurs: 2019-7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 15. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, reg nr. :90009235333, 41999.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 41999,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/581540
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2019-7
Līgums: Ligums_2019-7
Līguma termiņš, no-līdz: 31.05.2019 - 31.12.2019
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšana augu, augu produktu un ūdens paraugos
Iepirkuma numurs: 2019-6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 24. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Pārtraukts, reg nr. :00000000000, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN):
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/575479
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2019-6
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde kaitīgo organismu un augu bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2019-5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 2. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Enola, SIA, reg nr. :40103049886, 197.60 EUR
Biotecha Latvia, reg nr. :40103648320, 107.25 EUR
Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 8331.00 EUR
Diamedica, SIA, reg nr. :40003469042, 184.00 EUR
Sarstedt, SIA, reg nr. :40003307111, 247.30 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 3037.97 EUR
MEDIQ Latvija SIA, reg nr. :40103295181, 1659.26 EUR
Diamet SIA, reg nr. :50103127241, 2484.00 EUR
BioAvots SIA, reg nr. :40103326392, 1750.85 EUR
OMNILAB Baltic SIA, reg nr. :40103299003, 1728.20 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 19727,43
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/583048
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2019-5
Līgums: VAAD_2019-5
Līguma termiņš, no-līdz: 20.06.2019 - 01.08.2019
Iepirkuma nosaukums: Dienesta darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma numurs: 2019-4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 2. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): BTA Baltic Insurance Company AAS, reg nr. :40103840140, 43753.15 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 43753,15
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/579864
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Lemums_VAAD_2019-4-3
Līgums: Ligums_publikacija
Līguma termiņš, no-līdz: 30.05.2019 - 29.05.2020
Iepirkuma nosaukums: Ķīmiski apstrādātu sēklu analīžu veikšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas darba nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2019-3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 12. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Doma SIA, reg nr. :40003003704, 26880.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 26880,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/574563
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2019-3
Līgums: Ligums_VAAD_2019-3
Līguma termiņš, no-līdz: 26.03.2019 - 21.06.2019
Iepirkuma nosaukums: Sēklu pēcpārbaudes vietas noteikšana, lai Valsts augu aizsardzības dienests nodrošinātu sertificēto sēklu partiju šķirnes identitātes un šķirnes tīrības noteikšanu kontrollauciņos
Iepirkuma numurs: 2019-2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 4. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, reg nr. :90000041898, 41999.99 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 41999,99
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/573323
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2019-2
Līgums: VAAD 13032019 līgums Nr 10-61_27
Līguma termiņš, no-līdz: 13.03.2019 - 31.03.2022
Iepirkuma nosaukums: Mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu testēšana akreditētā laboratorijā
Iepirkuma numurs: 2019-1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 28. janvāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): SIA „Latvijas sertifikācijas centrs”, reg nr. :50003298751, 21000.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 21000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/569225
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2019-1
Līgums: Ligums_VAAD_2019-1
Līguma termiņš, no-līdz: 05.02.2019 - 31.12.2019
Iepirkuma nosaukums: Klimata kameras piegāde
Iepirkuma numurs: 2018-25
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 28. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Faneks, SIA, reg nr. :40002012606, 16774.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 16774,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/563653
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-25
Līgums: Ligums_VAAD_2018-25
Līguma termiņš, no-līdz: 30.11.2018 - 28.12.2018
Iepirkuma nosaukums: Digitālo mikroskopu sēklu analīzēm piegāde
Iepirkuma numurs: 2018-24
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 5. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Labochema Latvija, reg nr. :40003925979, 16780.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 16780,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/560445
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-24_3
Līgums: Ligums_VAAD_2018-24
Līguma termiņš, no-līdz: 07.11.2018 - 12.12.2018
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas galdu ar keramisko virsmu un laboratorijas galdu ar skābju un mitruma noturīgu virsmu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2018-23
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 16. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): LORDBARON SIA, reg nr. :40103178299, 8110.00 EUR
Saint-Tech, SIA, reg nr. :40103232449, 5180.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 13290,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/556604
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-23
Līgums: Ligums_VAAD_2018-23
Līguma termiņš, no-līdz: 19.10.2018 - 28.12.2018
Iepirkuma nosaukums: Administratīvās ēkas biroja telpu, Agroķīmijas laboratorijas (Administratīvajā ēkā), Laboratoriju korpusa telpu un siltumnīcas uzkopšana un tīrīšana
Iepirkuma numurs: 2018-22
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 21. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Vitaresta UAB Latvijas filiāle, reg nr. :40103644070, 12882.22 EUR
SOL Baltics OU Latvijas filiāle, reg nr. :40103933760, 12101.16 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 24983,38
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/555544
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2018-22_3
Līgums: Ligums_VAAD_2018-22
Līguma termiņš, no-līdz: 11.10.2018 - 10.10.2019
Iepirkuma nosaukums: Administratīvās ēkas biroja telpu, Agroķīmijas laboratorijas (Administratīvajā ēkā), Laboratoriju korpusa telpu un siltumnīcas uzkopšana un tīrīšana
Iepirkuma numurs: 2018-21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 11. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Pārtraukts, reg nr. :00000000000, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN):
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienestam piederošo transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana
Iepirkuma numurs: 2018-20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 20. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Gjensidige ADB Latvijas filiāle, reg nr. :40103595216, 24321.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 24321,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/549073
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-20
Līgums: Ligums_VAAD_2018-20
Līguma termiņš, no-līdz: 21.08.2018 - 20.08.2019
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu kvalitātes noteikšana (darbīgo vielu un to piemaisījumu satura un fizikālo, ķīmisko un tehnisko īpašību noteikšana) akreditētā laboratorijā vai laboratorijā, kurā pesticīdu noteikšanas jomā ieviesta kvalitātes sistēma „Laba laboratorijas prakse”
Iepirkuma numurs: 2018-19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 3. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Institute of Plant Protection – NRI Sośnicowice Branch, Pesticide Quality Testing Laboratory, reg nr. :777-00-02-702, 31999.99 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 31999,99
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/555622
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2018-19_3
Līgums: 2018-19
Līguma termiņš, no-līdz: 19.10.2018 - 30.09.2019
Iepirkuma nosaukums: 4 (četru) dažādu veidu mikroskopu piegāde Nacionālās fitosanitārās un Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas darba nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2018-18
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 14. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 9553.00 EUR
Diamedica, SIA, reg nr. :40003469042, 24328.00 EUR
Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 3400.00 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 2818.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 40099,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/555166
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-18
Līgums: Ligums_VAAD_2018-18
Līguma termiņš, no-līdz: 10.10.2018 - 28.12.2018
Iepirkuma nosaukums: Sēklu skaitītāju ar pākšaugu, labības un sīko sēklu padeves konteineru piegāde
Iepirkuma numurs: 2018-17
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 20. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Doma SIA, reg nr. :40003003704, 26400.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 26400,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/550355
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-17
Līgums: Ligums_VAAD_2018-17
Līguma termiņš, no-līdz: 31.08.2018 - 05.10.2018
Iepirkuma nosaukums: Augsnes paraugu žāvēšanai specializēto metāla plauktu piegāde Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2018-16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 4. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Gols F1 SIA, reg nr. :40003470145, 14100.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 14100,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/544375
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-16
Līgums: Ligums_VAAD_2018-16
Līguma termiņš, no-līdz: 13.07.2018 - 05.10.2018
Iepirkuma nosaukums: Iekārtas ar dozēšanas šķīduma automātisko padevi piegāde Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2018-15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 12. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Faneks SIA, reg nr. :40002012606, 45000.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 45000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/548622
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-15
Līgums: Ligums_VAAD_2018-15
Līguma termiņš, no-līdz: 21.08.2018 - 13.11.2018
Iepirkuma nosaukums: Iekārtas piegāde Oglekļa noteikšanai augsnes paraugos Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2018-14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 22. jūnijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Armgate, reg nr. :50003208531, 36735.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 36735,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/543941
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-14
Līgums: Ligums_VAAD_2018-14
Līguma termiņš, no-līdz: 29.06.2018 - 21.09.2018
Iepirkuma nosaukums: Elektroenerģijas piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2018-13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 3. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Geton Energy SIA, reg nr. :40103642991, 49646.52 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 49646,52
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/546289
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-13
Līgums: Ligums_VAAD_2018-13
Līguma termiņš, no-līdz: 31.07.2018 - 31.07.2021
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas materiālu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2018-12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 24. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Diamedica, SIA, reg nr. :40003469042, 61.00 EUR
Sarstedt, SIA, reg nr. :40003307111, 318.46 EUR
BioAvots SIA, reg nr. :40103326392, 462.40 EUR
Enola, SIA, reg nr. :40103049886, 1896.40 EUR
Saint-Tech, SIA, reg nr. :40103232449, 340.40 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 146.49 EUR
OMNILAB Baltic SIA, reg nr. :40103299003, 3216.13 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 6441,28
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/539542
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-12
Līgums: Ligums_VAAD_2018-12
Līguma termiņš, no-līdz: 24.05.2018 - 21.06.2018
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2018-11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 21. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Biotecha Latvia, reg nr. :40103648320, 148.57 EUR
Enola, SIA, reg nr. :40103049886, 901.80 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 525.65 EUR
Diamet SIA, reg nr. :50103127241, 9950.00 EUR
OMNILAB Baltic SIA, reg nr. :40103299003, 1364.58 EUR
Dolfa, SIA, reg nr. :40003367360, 3232.00 EUR
Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 3149.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 19271,60
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/539527
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-11
Līgums: Ligums_VAAD_2018-11
Līguma termiņš, no-līdz: 24.05.2018 - 05.07.2018
Iepirkuma nosaukums: Dienesta darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma numurs: 2018-10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 18. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): BTA Baltic Insurance Company AAS, reg nr. :40103840140, 41832.28 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 41832,28
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/537945
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-10
Līgums: Ligums_VAAD_2018-10
Līguma termiņš, no-līdz: 30.05.2018 - 29.05.2019
Iepirkuma nosaukums: „Duālā atomabsorbcijas spektrofotometra ar liesmas degli, grafīta krāsni un automātisko padevi (taisnstūra palete) mikro un makroelementu noteikšanai augsnes paraugos piegāde” projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr. 5.4.2.2/17/I/002 ietvarā
Iepirkuma numurs: 2018-9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 2. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Armgate, reg nr. :50003208531, 67000.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 67000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/540993
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-9
Līgums: Ligums_VAAD_2018-9
Līguma termiņš, no-līdz: 12.06.2018 - 04.09.2018
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšana augu un augu produktu paraugos
Iepirkuma numurs: 2018-8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 23. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, reg nr. :90009235333, 35000.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 35000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/534015
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD-2018-8
Līgums: Ligums_VAAD_2018-8
Līguma termiņš, no-līdz: 09.04.2018 - 31.12.2018
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu, laboratorijas materiālu un saimniecības preču piegāde Interreg projekta „Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai" Nr. #R057 īstenošanai
Iepirkuma numurs: 2018-7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 20. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 33.83 EUR
OMNILAB Baltic SIA, reg nr. :40103299003, 1857.67 EUR
MEDIQ Latvija SIA, reg nr. :40103295181, 8.00 EUR
Saint-Tech, SIA, reg nr. :40103232449, 168.30 EUR
HPLC Solutions SIA, reg nr. :40103342109, 60.00 EUR
Enola, SIA, reg nr. :40103049886, 367.50 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 2495,30
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/534377
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-7
Līgums: Ligums_VAAD_2018-7
Līguma termiņš, no-līdz: 12.04.2018 - 03.05.2018
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde kaitīgo organismu un augu bīstamo organismu klātbūtnes apsekojumu programmas nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2018-6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 20. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): BioAvots SIA, reg nr. :40103326392, 1959.00 EUR
MEDIQ Latvija SIA, reg nr. :40103295181, 2349.40 EUR
Enola, SIA, reg nr. :40103049886, 188.60 EUR
Medilink SIA, reg nr. :40003996045, 312.95 EUR
Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 1954.88 EUR
Sarstedt, SIA, reg nr. :40003307111, 502.22 EUR
BaltaLab, SIA, reg nr. :40003709154, 12.60 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 1601.58 EUR
OMNILAB Baltic SIA, reg nr. :40103299003, 525.86 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 9407,09
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/535997
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-6
Līgums: Ligums_VAAD_2018-6
Līguma termiņš, no-līdz: 19.04.2018 - 17.05.2018
Iepirkuma nosaukums: 15 specializētu planšetdatoru ar kartēšanas programmatūru piegāde projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru" realizācijai
Iepirkuma numurs: 2018-5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 12. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika, reg nr. :44103059378, 5263.20 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 5263,20
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/531466
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-5
Līgums: Ligums_VAAD_2018-5
Līguma termiņš, no-līdz: 23.03.2018 - 30.03.2018
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšana augu un augu produktu paraugos
Iepirkuma numurs: 2018-4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 6. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Pārtraukts, reg nr. :00000000000, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN):
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/528056
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-4
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Automatizēta segmentētas plūsmas analizatora piegāde amonija jonu NH4 un nitrātjonu NO3 noteikšanai, izmantojot spektrofotometrisko detekciju augsnes paraugos
Iepirkuma numurs: 2018-3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 28. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Faneks SIA, reg nr. :40002012606, 33930.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 33930,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/532909
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-3
Līgums: Ligums_VAAD_2018-3
Līguma termiņš, no-līdz: 05.04.2018 - 28.06.2018
Iepirkuma nosaukums: Ekspertu (zinātnieku) pakalpojumi projekta „MANURE STANDARDS” realizācijai
Iepirkuma numurs: 2018-2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 2. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Aldis Kārkliņš, 14090.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 14090,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/529441
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-2
Līgums: Ligums_VAAD_2018-2
Līguma termiņš, no-līdz: 31.03.2018 - 30.09.2019
Iepirkuma nosaukums: Mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu testēšana akreditētā laboratorijā
Iepirkuma numurs: 2018-1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 29. janvāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Latvijas sertifikācijas centrs, reg nr. :50003298751, 21000.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 21000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/527472
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2018-1
Līgums: Ligums_VAAD_2018-1
Līguma termiņš, no-līdz: 02.02.2018 - 31.12.2018
Iepirkuma nosaukums: Datorkomplektu un Modulāro monitoru piegāde
Iepirkuma numurs: 2017-26
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 27. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Transfor, reg nr. :40003536904, 14655.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 14655,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/518218
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-26
Līgums: Ligums_VAAD_2017-26
Līguma termiņš, no-līdz: 29.11.2017 - 22.12.2017
Iepirkuma nosaukums: Polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikatoru piegāde
Iepirkuma numurs: 2017-25
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 10. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): BioAvots SIA, reg nr. :40103326392, 15834.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 15834,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/515714
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-25
Līgums: Ligums_VAAD_2017-25
Līguma termiņš, no-līdz: 14.11.2017 - 28.11.2017
Iepirkuma nosaukums: Termostata piegāde sēklu diedzēšanai
Iepirkuma numurs: 2017-24
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 31. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): INVITROS SIA, reg nr. :40003446425, 14480.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 14480,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/514637
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017_24
Līgums: Ligums_VAAD_2017-24
Līguma termiņš, no-līdz: 07.11.2017 - 04.12.2017
Iepirkuma nosaukums: Stereo mikroskopa ar motorizētu fokusēšanas sistēmu piegāde
Iepirkuma numurs: 2017-23
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 9. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Diamedica, SIA, reg nr. :40003469042, 20161.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 20161,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/510517
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-23
Līgums: Ligums_VAAD_2017-23
Līguma termiņš, no-līdz: 18.10.2017 - 20.12.2017
Iepirkuma nosaukums: Administratīvās ēkas biroja telpu, Agroķīmijas laboratorijas (Administratīvajā ēkā), Laboratoriju korpusa telpu un siltumnīcas uzkopšana un tīrīšana
Iepirkuma numurs: 2017-22
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 2. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Clean R, reg nr. :40003682818, 29057.52 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 29057,52
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/510509
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-22
Līgums: Ligums_VAAD_2017-22
Līguma termiņš, no-līdz: 10.10.2017 - 09.10.2018
Iepirkuma nosaukums: Analītisko un Precīzijas svaru piegāde
Iepirkuma numurs: 2017-21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 28. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): OMNILAB Baltic SIA, reg nr. :40103299003, 12196.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 12196,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/508284
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-21
Līgums: Ligums_VAAD_2017-21
Līguma termiņš, no-līdz: 20.09.2017 - 06.10.2017
Iepirkuma nosaukums: Būvdarbu veikšana Nedzīvojamās telpās Pulkveža Brieža ielā 17, Rīgā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un būvdarbu apjomiem
Iepirkuma numurs: 2017-20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 29. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Energy Expert SIA, reg nr. :40103496920, 33994.39 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 33994,39
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/508330
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-20
Līgums: Ligums_VAAD_2017-20
Līguma termiņš, no-līdz: 02.10.2017 - 02.11.2017
Iepirkuma nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienestam piederošo transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana
Iepirkuma numurs: 2017-19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 14. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Gjensidige ADB Latvijas filiāle, reg nr. :40103595216, 17368.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 17368,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/505564
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-19
Līgums: Ligums_VAAD_2017-19
Līguma termiņš, no-līdz: 18.08.2017 - 18.08.2018
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu kvalitātes noteikšana (darbīgo vielu, fizikālo, ķīmisko un tehnisko īpašību noteikšana) akreditētā laboratorijā vai laboratorijā, kurā pesticīdu noteikšanas jomā ieviesta kvalitātes sistēma „Laba laboratorijas prakse”
Iepirkuma numurs: 2017-18
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 11. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Institute of Plant Protection – NRI Sośnicowice Branch, Pesticide Quality Testing Laboratory, reg nr. :777-00-02-702, 41999.99 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 41999,99
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/507310
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-18
Līgums: Ligums_VAAD_2017-18
Līguma termiņš, no-līdz: 24.08.2017 - 31.12.2017
Iepirkuma nosaukums: Optiskā stereo mikroskopa ar CMO (Common Main Objective) optisko sistēmu piegāde mikoloģiskajai testēšanai
Iepirkuma numurs: 2017-17
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 21. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 19798.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 19798,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/503327
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-17
Līgums: Ligums_VAAD_2017-17
Līguma termiņš, no-līdz: 07.08.2017 - 11.09.2017
Iepirkuma nosaukums: Stereomikroskopa piegāde sīko sēklu analīzēm
Iepirkuma numurs: 2017-16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 5. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 4616.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 4616,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/501067
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-16
Līgums: Ligums_VAAD_2017-16
Līguma termiņš, no-līdz: 14.07.2017 - 14.08.2017
Iepirkuma nosaukums: Termostata piegāde sēklu diedzēšanai
Iepirkuma numurs: 2017-15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 5. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): INVITROS SIA, reg nr. :40003446425, 14280.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 14280,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/501065
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-15
Līgums: Ligums_VAAD-2017-15
Līguma termiņš, no-līdz: 14.07.2017 - 11.08.2017
Iepirkuma nosaukums: Mikroviļņu mineralizēšanas sistēmas piegāde paraugu sagatavošanai
Iepirkuma numurs: 2017-14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 19. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Armgate, reg nr. :50003208531, 41800.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 41800,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/503732
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-14
Līgums: Ligums_VAAD_2017-14
Līguma termiņš, no-līdz: 09.08.2017 - 04.10.2017
Iepirkuma nosaukums: Dzirnavu piegāde mēslošanas paraugu malšanai
Iepirkuma numurs: 2017-13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 29. jūnijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 10990.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 10990,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/501064
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-13
Līgums: Ligums_VAAD_2017-13
Līguma termiņš, no-līdz: 13.07.2017 - 28.08.2017
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšana augu un augu produktu paraugos
Iepirkuma numurs: 2017-12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 20. jūnijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, reg nr. :90009235333, 35000.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 35000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/500684
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-12
Līgums: Ligums_VAAD_2017-12
Līguma termiņš, no-līdz: 05.07.2017 - 31.12.2017
Iepirkuma nosaukums: Vispārīgās vienošanās noslēgšana par degvielas (benzīna - E95) un (dīzeļdegvielas – DD) piegādi Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2017-11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 21. jūnijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Virši-A, SIA, reg nr. :40003242737, EUR
Circle K Latvia, reg nr. :40003064094, 640000.00 EUR
Neste Latvija, reg nr. :40003132723, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 640000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/501072
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-11
Līgums: Ligums_VAAD_2017-11
Līguma termiņš, no-līdz: 24.07.2017 - 23.07.2021
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas materiālu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2017-10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 27. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 1503.22 EUR
MEDIQ Latvija SIA, reg nr. :40103295181, 682.25 EUR
Arbor Medical korporācija, reg nr. :40003547099, 103.63 EUR
Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 97.00 EUR
OMNILAB Baltic SIA, reg nr. :40103299003, 2027.57 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 4413,67
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/497728
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-10
Līgums: Ligumi_VAAD_2017-10
Līguma termiņš, no-līdz: 05.06.2017 - 03.07.2017
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2017-9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 21. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): MEDIQ Latvija SIA, reg nr. :40103295181, 96.00 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 308.92 EUR
Dolfa, SIA, reg nr. :40003367360, 1851.00 EUR
Biotecha Latvia, reg nr. :40103648320, 15.22 EUR
Diamet SIA, reg nr. :50103127241, 8649.80 EUR
OMNILAB Baltic SIA, reg nr. :40103299003, 572.80 EUR
Enola, SIA, reg nr. :40103049886, 858.70 EUR
Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 1963.76 EUR
Interlux, SIA, reg nr. :40003793189, 4222.20 EUR
BioAvots SIA, reg nr. :40103326392, 98.38 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 18636,78
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/497717
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-9
Līgums: Ligumi_VAAD_2017-9
Līguma termiņš, no-līdz: 05.06.2017 - 03.07.2017
Iepirkuma nosaukums: Dienesta darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma numurs: 2017-8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 19. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): BTA Baltic Insurance Company AAS, reg nr. :40103840140, 42259.14 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 42259,14
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/496366
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-8
Līgums: Ligums_VAAD_2017-8
Līguma termiņš, no-līdz: 30.05.2017 - 29.05.2018
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde kaitīgo organismu apsekojumu programmas nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2017-7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 4. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Diamedica, SIA, reg nr. :40003469042, 300.00 EUR
Adrona, SIA, reg nr. :40003624468, 359.00 EUR
Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 1094.16 EUR
MEDIQ Latvija SIA, reg nr. :40103295181, 698.15 EUR
OMNILAB Baltic SIA, reg nr. :40103299003, 525.92 EUR
BioAvots SIA, reg nr. :40103326392, 40.00 EUR
Diamet SIA, reg nr. :50103127241, 2940.00 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 527.58 EUR
Arbor Medical Korporācijas, SIA, reg nr. :40003547099, 154.42 EUR
Interlux, SIA, reg nr. :40003793189, 640.50 EUR
Medilink SIA, reg nr. :40103620655, 238.20 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 7517,93
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/495554
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-7
Līgums: Ligumi_VAAD_2017-7
Līguma termiņš, no-līdz: 17.05.2017 - 16.06.2017
Iepirkuma nosaukums: Spektrofotometra ar datu apstrādes sistēmu piegāde Bora, Sēra noteikšanai augsnes paraugos
Iepirkuma numurs: 2017-6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 3. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): OMNILAB Baltic SIA, reg nr. :40103299003, 22500.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 22500,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/492925
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-6
Līgums: Ligums_VAAD_2017-6
Līguma termiņš, no-līdz: 25.04.2017 - 20.06.2017
Iepirkuma nosaukums: Mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu testēšana akreditētā laboratorijā
Iepirkuma numurs: 2017-5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 6. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): SIA „Latvijas sertifikācijas centrs”, reg nr. :50003298751, 20000.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 20000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/490043
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-5
Līgums: Ligums_VAAD_2017-5
Līguma termiņš, no-līdz: 22.03.2017 - 31.12.2017
Iepirkuma nosaukums: Jaunu vieglo automobiļu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām - nozares specifisko funkciju veikšanai
Iepirkuma numurs: 2017-4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 31. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Skandi Morots SIA, reg nr. :40003532750, 246862.88 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 246862,88
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/492931
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-4
Līgums: Ligums_VAAD_2017-4
Līguma termiņš, no-līdz: 21.04.2017 - 21.06.2017
Iepirkuma nosaukums: Support to Twinning Contract and work plan preparation, support to project implementation with assistance in project and finance management for a Twinning Project between Kosovo and Latvia „Support to strengthening plant production and plant protection system and capacities” KS 15 IPA AG 01 16
Iepirkuma numurs: 2017-3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 7. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Strategy and Development Consulting, reg nr. :70916118, 120104.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 120104,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/510321
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-3
Līgums: Ligums_VAAD_2017-3
Līguma termiņš, no-līdz: 20.09.2017 - 20.09.2019
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas iekārtu kalibrēšana Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2017-2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 16. janvāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): V&V VentMet laboratorija, reg nr. :41203023153, 71.41 EUR
Faneks SIA, reg nr. :40002012606, 1261.00 EUR
Latvijas nacionālais metroloģijas centrs, reg nr. :40003435328, 1363.48 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 2695,89
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/484981
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-2
Līgums: Ligumi_VAAD_2017-2
Līguma termiņš, no-līdz: 25.01.2017 - 31.12.2017
Iepirkuma nosaukums: Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas un ar to saistīto moduļu uzturēšana, apkalpošana un papildinājumu izstrāde
Iepirkuma numurs: 2017-1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 1. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): DIVI grupa, SIA, reg nr. :40003803059, 134999.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 134999,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/486158
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2017-1
Līgums: Ligums_VAAD_2017-1
Līguma termiņš, no-līdz: 08.03.2017 - 01.03.2019
Iepirkuma nosaukums: Datorkomplektu piegāde
Iepirkuma numurs: 2016-35
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 5. decembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Seamless eProducts Latvia SIA, reg nr. :40003892201, 8480.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 8480,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/478057
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-35
Līgums: Ligums_VAAD_2016-35
Līguma termiņš, no-līdz: 08.12.2016 - 23.12.2016
Iepirkuma nosaukums: Ūdens necaurlaidīgu rokasgrāmatu tipogrāfiska iespiešana saskaņā ar izstrādāto maketu
Iepirkuma numurs: 2016-34
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 5. decembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Dardedze hologrāfija, reg nr. :40003270251, 6910.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 6910,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/478732
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2016-34
Līgums: Ligums_VAAD_2016-34
Līguma termiņš, no-līdz: 08.12.2016 - 23.12.2016
Iepirkuma nosaukums: Kaltveida grunts zondes komplektu izgatavošana un piegāde
Iepirkuma numurs: 2016-33
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 21. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Pārtraukts, reg nr. :00000000000, 0.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 0,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/471144
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-33
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Reālā laika PCR analizatora piegāde
Iepirkuma numurs: 2016-32
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 15. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 41039.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 41039,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/478052
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-32
Līgums: Ligums_VAAD_2016-32
Līguma termiņš, no-līdz: 22.11.2016 - 20.12.2016
Iepirkuma nosaukums: Biodrošības kabineta piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma numurs: 2016-31
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 8. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): INVITROS SIA, reg nr. :40003446425, 8090.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 8090,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/478051
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-31
Līgums: Ligums_VAAD_2016-31
Līguma termiņš, no-līdz: 21.11.2016 - 20.12.2016
Iepirkuma nosaukums: Velkmes skapja ar ķīmijas uzglabāšanas skapjiem, piegāde un uzstādīšana
Iepirkuma numurs: 2016-30
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 7. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 5105.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 5105,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/473814
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-30
Līgums: Ligums_VAAD_2016-30
Līguma termiņš, no-līdz: 15.11.2016 - 23.12.2016
Iepirkuma nosaukums: Automātiskās šķidrumu pārneses, dozēšanas un atšķaidīšanas iekārtas piegāde magnija un kalcija noteikšanai augsnes paraugos
Iepirkuma numurs: 2016-29
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 25. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Faneks SIA, reg nr. :40002012606, 41227.19 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 41227,19
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/473811
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-29
Līgums: Ligums_VAAD_2016-29
Līguma termiņš, no-līdz: 01.11.2016 - 20.12.2016
Iepirkuma nosaukums: Automātiskās šķidrumu dozēšanas iekārtas piegāde fosfora noteikšanai augsnes paraugos
Iepirkuma numurs: 2016-28
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 18. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Faneks SIA, reg nr. :40002012606, 34197.54 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 34197,54
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/478044
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-28
Līgums: Ligums_VAAD_2016-28
Līguma termiņš, no-līdz: 24.10.2016 - 12.12.2016
Iepirkuma nosaukums: Horizontālā autoklāva piegāde
Iepirkuma numurs: 2016-27
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 10. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Adrona, SIA, reg nr. :40003624468, 17404.20 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 17404,20
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/478034
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-27
Līgums: Ligums_VAAD_2016-27
Līguma termiņš, no-līdz: 28.10.2016 - 23.12.2016
Iepirkuma nosaukums: Telpu uzkopšana un tīrīšana Valsts augu aizsardzības dienesta biroja telpās P.Brieža ielā 17, Rīgā
Iepirkuma numurs: 2016-26
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 4. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Info Serviss SIA, reg nr. :40003420394, 4110.12 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 4110,12
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/473809
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-26
Līgums: Ligums_VAAD_2016-26
Līguma termiņš, no-līdz: 02.11.2016 - 01.11.2017
Iepirkuma nosaukums: Jaunu vieglo automobiļu ziemas riepu piegāde un montāža
Iepirkuma numurs: 2016-25
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 4. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Auto Motīvs SIA, reg nr. :40003849726, 7855.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 7855,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/469627
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-25
Līgums: Ligums_VAAD_2016-25
Līguma termiņš, no-līdz: 14.10.2016 - 15.11.2016
Iepirkuma nosaukums: Teritorijas uzkopšanas pakalpojumi nekustamajā īpašumā Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā
Iepirkuma numurs: 2016-24
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 20. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Tīrības centrs SIA, reg nr. :42103036752, 9749.24 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 9749,24
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/469621
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-24
Līgums: Ligums_VAAD_2016-24
Līguma termiņš, no-līdz: 10.10.2016 - 09.10.2017
Iepirkuma nosaukums: Administratīvās ēkas biroja telpu, Agroķīmijas laboratorijas (Administratīvajā ēkā) un Laboratoriju korpusa telpu uzkopšana un tīrīšana
Iepirkuma numurs: 2016-23
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 16. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Clean R, reg nr. :40003682818, 29153.40 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 29153,40
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/469616
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-23
Līgums: Ligums_VAAD_2016-23
Līguma termiņš, no-līdz: 10.10.2016 - 09.10.2017
Iepirkuma nosaukums: Twinning Contract and work plan preparation, Project implementation with project and finance management for a Twinning Project between Ukraine and Latvia with Germany and Lithuania as junior partners „Approximation of Ukrainian legislation with the EU in the field of plant protection products and plant health and strengthening associated inspection and laboratory services” UA/12 ENPI HE 01 16 (UA/54)
Iepirkuma numurs: 2016-22
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 9. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): B.&S.U. Beratungs - und Service - Gesellschaft Umwelt mbH, reg nr. :DE3024450028, 96800.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 96800,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/481804
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2016-22
Līgums: Ligums_VAAD_2016-22
Līguma termiņš, no-līdz: 06.01.2017 - 31.01.2019
Iepirkuma nosaukums: Automātiskās šķidrumu dozēšanas iekārtas izvilkumu sagatavošanai organisko vielu satura noteikšanai augsnes paraugos piegāde
Iepirkuma numurs: 2016-21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 30. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Faneks SIA, reg nr. :40002012606, 21030.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 21030,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/469608
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-21
Līgums: Ligums_VAAD_2016-21
Līguma termiņš, no-līdz: 09.09.2016 - 21.11.2016
Iepirkuma nosaukums: Bioloģiskā gaismas mikroskopa piegāde
Iepirkuma numurs: 2016-20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 29. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Diamedica, SIA, reg nr. :40003469042, EUR28500.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 28500,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/469601
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-20
Līgums: Ligums_VAAD_2016-20
Līguma termiņš, no-līdz: 15.09.2016 - 25.11.2016
Iepirkuma nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienestam piederošo transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana
Iepirkuma numurs: 2016-19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 1. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Gjensidige Baltic, reg nr. :50003210451, 4069.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 4069,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/469566
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-19
Līgums: Ligums_VAAD_2016-19
Līguma termiņš, no-līdz: 05.08.2016 - 10.12.2017
Iepirkuma nosaukums: Zemas temperatūras saldētavas piegāde Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2016-18
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 18. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Medilink SIA, reg nr. :40103620655, 7877.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 7877,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/460849
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-18
Līgums: Ligums_VAAD_2016-18
Līguma termiņš, no-līdz: 25.07.2016 - 05.09.2016
Iepirkuma nosaukums: Teritorijas uzkopšanas pakalpojumi nekustamajā īpašumā Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā
Iepirkuma numurs: 2016-17
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 12. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Pārtraukts, reg nr. :00000000000, 0.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 0,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/456408
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-17
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: AA3 aukstumapgādes sistēmas rekonstrukcija un AA4 aukstumapgādes sistēmas izbūve saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu
Iepirkuma numurs: 2016-16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 5. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): PURENE, reg nr. :40103131832, 30584.76 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 30584,76
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/469563
Līgums: Ligums_VAAD_2016-16
Līguma termiņš, no-līdz: 15.08.2016 - 23.09.2016
Iepirkuma nosaukums: Svaru piegāde Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2016-15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 20. jūnijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 667.00 EUR
SIA "Doma", reg nr. :40003003704, 4300.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 4967,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/460847
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-15
Līgums: Ligums_VAAD_2016-15
Līguma termiņš, no-līdz: 07.07.2016 - 11.08.2016
Iepirkuma nosaukums: Stereomikroskopa piegāde Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2016-14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 3. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): KJ Serviss SIA, reg nr. :40003634216, 4900.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 4900,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/453697
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-14
Līgums: Ligums_VAAD_2016-14
Līguma termiņš, no-līdz: 23.05.2016 - 20.06.2016
Iepirkuma nosaukums: Termostatu piegāde Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2016-13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 2. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): INVITROS SIA, reg nr. :40003446425, 14790.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 14790,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/450600
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-13
Līgums: Ligums_VAAD_2016-13
Līguma termiņš, no-līdz: 05.05.2016 - 06.06.2016
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas materiālu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2016-12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 2. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Enola, SIA, reg nr. :40103049886, 1676.60 EUR
SANTAKS SIA, reg nr. :40003337173, 355.99 EUR
Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 110.44 EUR
OMNILAB Baltic SIA, reg nr. :40103299003, 2665.41 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 3173.96 EUR
Diamedica, SIA, reg nr. :40003469042, 684.00 EUR
Derox SIA, reg nr. :40003979539, 498.00 EUR
Saint-Tech, SIA, reg nr. :40103232449, 334.81 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 9499,21
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/469832
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2016-12
Līgums: LIigumi_VAAD_2016-12
Līguma termiņš, no-līdz: 17.06.2016 - 20.07.2016
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2016-11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 26. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): LarL, SIA, reg nr. :40103115908, 331.65 EUR
Interlux, SIA, reg nr. :40003793189, 158.90 EUR
Antols-Him, SIA, reg nr. :40002043216, 1082.60 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 1338.63 EUR
Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 2050.84 EUR
Diamet SIA, reg nr. :50103127241, 9323.40 EUR
Enola, SIA, reg nr. :40103049886, 102.10 EUR
Dolfa, SIA, reg nr. :40003367360, 3592.00 EUR
Omnilab Baltic, SIA, reg nr. :4010329903, 557.99 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 18538,11
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/469807
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2016-11
Līgums: LīgumI_VAAD_2016-11
Līguma termiņš, no-līdz: 13.06.2016 - 25.07.2016
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu kvalitātes noteikšana (darbīgo vielu, fizikālo, ķīmisko un tehnisko īpašību noteikšana) akreditētā laboratorijā, kurai pesticīdu jomā ir ieviesta kvalitātes sistēma „Laba laboratorijas prakse”
Iepirkuma numurs: 2016-10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 26. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Institute of Plant Protection – NRI Sośnicowice Branch, Pesticide Quality Testing Laboratory, reg nr. :777-00-02-702, 41999.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 41999,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/458500
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2016-10
Līgums: Ligums_VAAD_2016-10
Līguma termiņš, no-līdz: 13.05.2016 - 31.12.2016
Iepirkuma nosaukums: Dienesta darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma numurs: 2016-9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 26. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): BTA Baltic Insurance Company AAS, reg nr. :40103840140, 43326.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 43326,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/449418
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-9
Līgums: Ligums_VAAD_2016-9
Līguma termiņš, no-līdz: 28.05.2016 - 27.05.2017
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšana augu un augu produktu paraugos akreditētā laboratorijā
Iepirkuma numurs: 2016-8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 29. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, reg nr. :90009235333, 35000.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 35000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/458167
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-8
Līgums: Ligums_VAAD_2016-8
Līguma termiņš, no-līdz: 14.04.2016 - 31.12.2016
Iepirkuma nosaukums: Etiķetes un augu pases Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2016-7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 21. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): SIA "Timesaving ID & IT solutions", reg nr. :40003948967, 6491.50 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 6491,50
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/449409
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-7
Līgums: Ligums_VAAD_2016-7
Līguma termiņš, no-līdz: 05.04.2016 - 03.05.2016
Iepirkuma nosaukums: Mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu testēšana akreditētā laboratorijā
Iepirkuma numurs: 2016-6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 15. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Latvijas sertifikācijas centrs, reg nr. :50003298751, 20000.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 20000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/447558
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-6
Līgums: Ligums_VAAD_2016-6
Līguma termiņš, no-līdz: 04.04.2016 - 31.12.2016
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde kaitīgo organismu apsekojumu programmas nodrošināšanai
Iepirkuma numurs: 2016-5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 14. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Sarstedt, SIA, reg nr. :40003307111, 519.38 EUR
Diamet SIA, reg nr. :50103127241, 4366.71 EUR
Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 776.00 EUR
INVITROS SIA, reg nr. :40003446425, 331.16 EUR
SANTAKS SIA, reg nr. :40003337173, 267.70 EUR
Arbor Medical korporācija, reg nr. :40003547099, 618.21 EUR
Interlux, SIA, reg nr. :40003793189, 1528.96 EUR
MEDIQ Latvija SIA, reg nr. :40103295181, 1099.95 EUR
Enola, SIA, reg nr. :40103049886, 349.10 EUR
Biotecha Latvia, reg nr. :40103648320, 71.08 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 5023.97 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 14952,22
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/458509
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-5
Līgums: Ligumi_VAAD_2016-5
Līguma termiņš, no-līdz: 25.05.2016 - 27.06.2016
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšana augu un augu produktu paraugos akreditētā laboratorijā
Iepirkuma numurs: 2016-4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 7. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Bez rezultātiem, reg nr. :00000000000, 0.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 0,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/440311
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-4
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Vispārīgās vienošanās noslēgšana par ceļojumu aģentūru pakalpojumiem komandējumu nodrošināšanai Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2016-3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 1. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Averoja, reg nr. :40003305784, EUR
EXPLAIN SIA, reg nr. :40003608073, EUR
SIA „Ceļojumu birojs „Express Travel””, reg nr. :40003433929, EUR
Your Run SIA, reg nr. :40003706815, EUR
ANSBERGS SIA, reg nr. :40003647263, 80000.00 EUR
Transporta aģentūra IRBE LNK SIA, reg nr. :40003130614, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 80000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/444139
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-3
Līgums: Ligums_VAAD_2016-3
Līguma termiņš, no-līdz: 25.04.2016 - 25.04.2017
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas iekārtu kalibrēšana Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2016-2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 1. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Faneks SIA, reg nr. :40002012606, 1613.00 EUR
Latvijas nacionālais metroloģijas centrs, reg nr. :40003435328, 944.91 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 2557,91
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/442888
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-2
Līgums: Ligumi_VAAD_2016-2
Līguma termiņš, no-līdz: 15.02.2016 - 29.02.2016
Iepirkuma nosaukums: Jaunu vieglo automobiļu piegādi Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām - nozares specifisko funkciju veikšanai
Iepirkuma numurs: 2016-1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 26. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Skandi Morots SIA, reg nr. :40003532750, 247857.76 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 247857,76
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/443668
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_2016-1
Līgums: Ligums_VAAD_2016-1
Līguma termiņš, no-līdz: 31.03.2016 - 30.06.2016
Iepirkuma nosaukums: Viedtālruņu piegāde
Iepirkuma numurs: 2015-36
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 11. decembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Latvijas Mobilais Telefons, reg nr. :50003050931, 15954.50 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 15954,50
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/433409
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-36
Līgums: Ligums_VAAD_2015-36
Līguma termiņš, no-līdz: 17.12.2015 - 29.12.2015
Iepirkuma nosaukums: Planšetdatoru piegāde
Iepirkuma numurs: 2015-35
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 11. decembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Signtech SIA, reg nr. :40103828379, 12800.70 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 12800,70
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/432552
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-35
Līgums: Ligums_VAAD_2015-35
Līguma termiņš, no-līdz: 17.12.2015 - 29.12.2015
Iepirkuma nosaukums: Akumulatora urbjmašīnu piegāde
Iepirkuma numurs: 2015-34
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 4. decembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Noma MV SIA, reg nr. :44103027137, 13564.10 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 13564,10
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/431243
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-34
Līgums: Ligums_VAAD_2015-34
Līguma termiņš, no-līdz: 09.12.2015 - 29.12.2015
Iepirkuma nosaukums: Datorkomplektu piegāde
Iepirkuma numurs: 2015-33
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 24. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Seamless eProducts Latvia SIA, reg nr. :40003892201, 13120.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 13120,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/429059
Līgums: Ligums_VAAD_2015-33
Līguma termiņš, no-līdz: 02.12.2015 - 10.12.2015
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas materiālu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās un Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2015-32
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 9. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): BioAvots SIA, reg nr. :40103326392, 578.00 EUR
MEDIQ Latvija SIA, reg nr. :40103295181, 590.65 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 2514.44 EUR
Enola, SIA, reg nr. :40103049886, 58.20 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 3741,29
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/429046
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-32
Līgums: Ligums_VAAD_2015-32
Līguma termiņš, no-līdz: 27.11.2015 - 29.12.2015
Iepirkuma nosaukums: Svaru piegāde Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2015-31
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 9. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Faneks SIA, reg nr. :40002012606, 2232.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 2232,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/428018
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-31
Līgums: Ligums_VAAD_2015-31
Līguma termiņš, no-līdz: 12.11.2015 - 17.12.2015
Iepirkuma nosaukums: Jaunu vieglo automobiļu riepu iegāde un montāža
Iepirkuma numurs: 2015-30
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 26. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Auto Motīvs SIA, reg nr. :40003849726, 5989.20 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 5989,20
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/428877
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Ligums_VAAD_2015-30
Līgums: Protokols_VAAD_2015-30
Līguma termiņš, no-līdz: 02.11.2015 - 02.12.2015
Iepirkuma nosaukums: Servera piegāde
Iepirkuma numurs: 2015-29
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 22. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Transfor, reg nr. :40003536904, 12940.50 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 12940,50
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/422707
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-29
Līgums: Ligums_VAAD_2015-29
Līguma termiņš, no-līdz: 28.09.2015 - 28.10.2015
Iepirkuma nosaukums: Telpu uzkopšana un tīrīšana Valsts augu aizsardzības dienesta biroja telpās P.Brieža ielā 17, Rīgā
Iepirkuma numurs: 2015-28
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 21. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Info Serviss SIA, reg nr. :40003420394, 3669.12 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 3669,12
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/425889
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-28
Līgums: Ligums_VAAD_2015-28
Līguma termiņš, no-līdz: 02.11.2015 - 01.11.2016
Iepirkuma nosaukums: Administratīvās ēkas biroja telpu, Agroķīmijas laboratorijas (Administratīvajā ēkā) un Laboratoriju korpusa telpu uzkopšana un tīrīšana
Iepirkuma numurs: 2015-27
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 14. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Tīrības centrs SIA, reg nr. :42103036752, 4095.00 EUR
SOL Latvija SIA, reg nr. :43903001939, 6516.72 EUR
SOL Latvija SIA, reg nr. :43903001939, 17377.92 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 27989,64
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/425862
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-27
Līgums: Ligums_VAAD_2015-27
Līguma termiņš, no-līdz: 25.09.2015 - 01.10.2016
Iepirkuma nosaukums: Centrifūgas iekārtas iegāde augsnes paraugu sagatavošanai
Iepirkuma numurs: 2015-26
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 17. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Adrona, SIA, reg nr. :40003624468, 4729.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 4729,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/420559
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-26
Līgums: Ligums_VAAD_2015-26
Līguma termiņš, no-līdz: 28.08.2015 - 12.10.2015
Iepirkuma nosaukums: Stereomikroskopa iegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2015-25
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): SIA Optika & Dentika, reg nr. :40003362931, 3910.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 3910,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/418229
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-25
Līgums: Ligums_VAAD_2015-25
Līguma termiņš, no-līdz: 25.08.2015 - 30.09.2015
Iepirkuma nosaukums: Mikroskopu iegāde Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2015-24
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 27. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 7865.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 7865,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/422722
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-24
Līgums: Ligums_VAAD_2015-24
Līguma termiņš, no-līdz: 14.09.2015 - 12.10.2015
Iepirkuma nosaukums: Zibensaizsardzības sistēmas izbūve (saskaņā ar tehnisko projektu), jumta lietus kanalizācijas sistēmas un ēkas pamatu hidroizolācijas izbūve administratīvajā ēkā Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā
Iepirkuma numurs: 2015-23
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 20. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Energy Expert SIA, reg nr. :40103496920, 61794.82 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 61794,82
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/416476
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_lemums_VAAD_2015-23
Līgums: Ligums_VAAD_2015-23
Līguma termiņš, no-līdz: 10.08.2015 - 10.10.2015
Iepirkuma nosaukums: Stereomikroskopa iegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2015-22
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 20. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Bez rezultātiem, reg nr. :00000000000, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN):
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/412693
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_lemums_VAAD_2015-22
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienestam piederošo transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana
Iepirkuma numurs: 2015-21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 2. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Gjensidige Baltic, reg nr. :50003210451, 5372.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 5372,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/414480
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-21
Līgums: Ligums_VAAD_2015-21
Līguma termiņš, no-līdz: 17.07.2015 - 10.12.2016
Iepirkuma nosaukums: Programmatūras Tildes birojs 2014 licenču (TBJ-2014L-CS) un Tildes birojs 2014 jauninājuma licenču (TBJ-2014J-CS) iegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2015-20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 25. jūnijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Transfor, reg nr. :40003536904, 5955.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 5955,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/412700
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-20
Līgums: Ligums_VAAD_2015-20
Līguma termiņš, no-līdz: 29.06.2015 - 06.07.2015
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu kvalitātes noteikšana (darbīgo vielu, fizikālo, ķīmisko un tehnisko īpašību noteikšana) akreditētā laboratorijā
Iepirkuma numurs: 2015-19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 19. jūnijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Institute of Plant Protection – NRI Sośnicowice Branch, Pesticide Quality Testing Laboratory, reg nr. :777-00-02-702, 78000.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 78000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/412256
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-19
Līgums: Ligums_VAAD_2015-19
Līguma termiņš, no-līdz: 26.06.2015 - 31.12.2015
Iepirkuma nosaukums: Termostats sēklu diedzēšanai kontrolējamos gaismas un temperatūras apstākļos Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2015-18
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 5. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): INVITROS SIA, reg nr. :40003446425, 6750.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 6750,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/405983
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-18
Līgums: Ligums_VAAD_2015-18
Līguma termiņš, no-līdz: 06.05.2015 - 10.06.2015
Iepirkuma nosaukums: Inkubatora ar dzesēšanas funkciju Bursapxelenchus xylophilus references materiāla uzturēšanai piegādi Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2015-17
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 5. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): INVITROS SIA, reg nr. :40003446425, 3320.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 3320,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/406889
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-17
Līgums: Ligums_VAAD_2015-17
Līguma termiņš, no-līdz: 19.05.2015 - 25.06.2015
Iepirkuma nosaukums: Augsnes ekstraktu automātiskā šķidruma dozēšanas iekārtas izvilkuma sagatavošanai kālija un fosfora noteikšanai piegāde Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2015-16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 25. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Adrona, SIA, reg nr. :40003624468, 23887.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 23887,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/409758
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-16
Līgums: Ligums_VAAD_2015-16
Līguma termiņš, no-līdz: 09.07.2015 - 03.09.2015
Iepirkuma nosaukums: Kjeidāla kompleksa iekārtas (ar sadedzināšanas bloku, destilātoru, skruberi un titratoru) piegāde slāpekļa noteikšanai substrātu un organisko mēslošanas līdzekļu paraugos Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2015-15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 27. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): OMNILAB Baltic SIA, reg nr. :40103299003, 18450.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 18450,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/405975
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-15
Līgums: Ligums_VAAD_2015-15
Līguma termiņš, no-līdz: 06.05.2015 - 01.07.2015
Iepirkuma nosaukums: Papīra, kurā iestrādāta ūdenszīme, kas nodrošina drošības pasākumu ievērošanu pret fitosanitāro sertifikātu viltošanu saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautiskā standarta Nr.12 „Fitosanitārie sertifikāti” prasībām, kas paredzēta fitosanitāro sertifikātu veidlapu iespiešanai, piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2015-14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 27. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): AS Antalis, reg nr. :40003135842, 7122.33 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 7122,33
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/405987
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-14
Līgums: Ligums_VAAD_2015-14
Līguma termiņš, no-līdz: 06.05.2015 - 06.07.2015
Iepirkuma nosaukums: Būvdarbu veikšana Nedzīvojamās telpās Pulkveža Brieža ielā 17, Rīgā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un būvdarbu apjomiem
Iepirkuma numurs: 2015-13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 20. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): SIA Perfekt Būve, reg nr. :40003825234, 22161.97 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 22161,97
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/405418
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-13
Līgums: Ligums_VAAD_2015-13
Līguma termiņš, no-līdz: 28.04.2015 - 03.07.2015
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas materiālu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2015-12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 16. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Interlux, SIA, reg nr. :40003793189, 56.00 EUR
Omnilab Baltic, SIA, reg nr. :4010329903, 1624.05 EUR
Sarstedt, SIA, reg nr. :40003307111, 736.35 EUR
Derox, SIA, reg nr. :40003979539, 1323.75 EUR
BaltaLab, SIA, reg nr. :40003709154, 3016.33 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 3103.93 EUR
Diamedica, SIA, reg nr. :40003469042, 836.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 10696,41
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/411245
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-12
Līgums: Ligums_VAAD_2015-12
Līguma termiņš, no-līdz: 10.06.2015 - 09.07.2015
Iepirkuma nosaukums: Sēklu pēcpārbaudes vietas noteikšana, lai Valsts augu aizsardzības dienests nodrošinātu sertificēto sēklu partiju šķirnes identitātes un šķirnes tīrības noteikšanu kontrollauciņos
Iepirkuma numurs: 2015-11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 30. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reg nr. :2841101568, 12533.60 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 12533,60
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/402808
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-11
Līgums: Ligums_VAAD_2015-11
Līguma termiņš, no-līdz: 01.04.2015 - 31.03.2018
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2015-10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 17. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): LarL, SIA, reg nr. :40103115908, 48.25 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 1636.22 EUR
Interlux, SIA, reg nr. :40003793189, 1997.67 EUR
Adrona, SIA, reg nr. :40003624468, 397.00 EUR
Biotecha Latvia, reg nr. :40103648320, 1070.65 EUR
GenEra, reg nr. :40003551431, 444.00 EUR
Enola, SIA, reg nr. :40103049886, 650.10 EUR245.00 EUR
Diamet SIA, reg nr. :50103127241, 5285.80 EUR193.69 EUR
Dolfa, SIA, reg nr. :40003367360, 13450.00 EUR713.00 EUR
BaltaLab, SIA, reg nr. :40003709154, 150.43 EUR
Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 11281.50 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 37563,31
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/410643
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-10
Līguma termiņš, no-līdz: 29.06.2015 - 10.08.2015
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšana augu un augu produktu paraugos akreditētā laboratorijā ar akreditētām metodēm
Iepirkuma numurs: 2015-9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 24. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, reg nr. :90009235333, 35000.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 35000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/408131
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-9
Līgums: Ligums_VAAD_2015-9
Līguma termiņš, no-līdz: 16.04.2015 - 31.12.2015
Iepirkuma nosaukums: Augsnes minerālā slāpekļa (nitrātu slāpekļa un amonija slāpekļa formā) noteikšana dabīgi mitros paraugos atbilstoši standarta LVS ISO 14256-2 prasībām izmantojot spektrofotometrisko segmentētās plūsmas analīzes automātisko metodi
Iepirkuma numurs: 2015-8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 16. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Vides audits, reg nr. :40003551408, 3861.50 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 3861,50
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/398410
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-8
Līgums: Ligums_VAAD_2015-8
Līguma termiņš, no-līdz: 17.03.2015 - 31.12.2015
Iepirkuma nosaukums: Vispārīgās vienošanās slēgšana ar Pretendentu, par Augu aizsardzības līdzekļu kvalitātes noteikšanu (darbīgo vielu, fizikālo, ķīmisko un tehnisko īpašību noteikšana) akreditētā laboratorijā
Iepirkuma numurs: 2015-7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 2. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Bez rezultātiem, reg nr. :00000000000, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN):
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-7
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienesta darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma numurs: 2015-6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 30. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): BTA apdrošināšana, reg nr. :40003159840, 41405.42 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 41405,42
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/402384
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-6
Līgums: Ligums_VAAD_2015-6
Līguma termiņš, no-līdz: 28.05.2015 - 27.05.2016
Iepirkuma nosaukums: Vispārīgās vienošanās noslēgšana par Ceļojumu aģentūru pakalpojumiem komandējumu nodrošināšanai Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2015-5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 23. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): EXPLAIN SIA, reg nr. :40003608073, EUR
Your Run SIA , reg nr. :40003706815, EUR
Baltijas Ceļojumu Grupa, reg nr. :40003482252, 90000.00 EUR
Averoja, reg nr. :40003305784, EUR
ANSBERGS SIA, reg nr. :40003647263, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 90000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/401193
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-5
Līgums: Ligums_VAAD_2015-5
Līguma termiņš, no-līdz: 23.04.2015 - 23.04.2016
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas iekārtu kalibrēšana Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2015-4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 27. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Latvijas nacionālais metroloģijas centrs, reg nr. :40003435328, 246.67 EUR
V&V VentMet laboratorija, reg nr. :41203023153, 548.58 EUR
Faneks SIA, reg nr. :40002012606, 1325.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 2120,25
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/397537
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-4
Līgums: Ligums_VAAD_2015-4
Līguma termiņš, no-līdz: 10.03.2015 - 31.10.2015
Iepirkuma nosaukums: Mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu testēšana akreditētā laboratorijā saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.530 „Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” un Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) 2003.gada 13.oktobra regulu Nr.2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem
Iepirkuma numurs: 2015-3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 27. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): SIA „Latvijas sertifikācijas centrs”, reg nr. :50003298751, 20500.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 20500,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/396754
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-3
Līgums: Ligums_VAAD_2015-3
Līguma termiņš, no-līdz: 04.03.2015 - 31.12.2015
Iepirkuma nosaukums: Elektroenerģijas piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2015-2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 5. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Latvenergo, reg nr. :40003032949, 52643.64 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 52643,64
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/397969
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-2
Līgums: Ligums_VAAD_2015-2
Līguma termiņš, no-līdz: 01.05.2015 - 01.05.2018
Iepirkuma nosaukums: Etiķešu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2015-1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 2. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Personāla Serviss SIA, reg nr. :40003996064, 7960.35 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 7960,35
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/397651
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2015-1
Līgums: Ligums_VAAD_2015-1
Līguma termiņš, no-līdz: 11.03.2015 - 06.05.2015
Iepirkuma nosaukums: 9 (deviņu) jaunu vieglo automobiļu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām - nozares specifisko funkciju veikšanai
Iepirkuma numurs: 2014-34
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 2. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Skandi Morots SIA, reg nr. :40003532750, 136108.26 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 136108,26
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/397976
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-34
Līgums: Ligums_VAAD_2014-34
Līguma termiņš, no-līdz: 30.03.2015 - 30.06.2015
Iepirkuma nosaukums: Etiķešu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2014-33
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 1. decembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Bez rezultātiem, reg nr. :00000000000, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN):
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/382508
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-33
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: 20 datorkomplektu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2014-32
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 19. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Capital, reg nr. :40003088497, 6684.20 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 6684,20
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/384325
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-32
Līgums: Ligums_VAAD_2014-32
Līguma termiņš, no-līdz: 26.11.2014 - 09.12.2014
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas materiālu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2014-31
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 19. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): BaltaLab, SIA, reg nr. :40003709154, 1568.39 EUR
LabTech, reg nr. :40103415845, 11.20 EUR
MEDIQ Latvija SIA, reg nr. :40103295181, 5087.30 EUR
Diamedica, SIA, reg nr. :40003469042, 8.50 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 6675,39
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/385261
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-31
Līgums: Ligums_VAAD_2014-31
Līguma termiņš, no-līdz: 24.11.2014 - 29.12.2014
Iepirkuma nosaukums: Inkubatora piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2014-30
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 11. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Labochema Latvija, reg nr. :40003925979, 2578.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 2578,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/385394
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-30
Līgums: Ligums_VAAD_2014-30
Līguma termiņš, no-līdz: 24.11.2014 - 22.12.2014
Iepirkuma nosaukums: Fitosanitāro sertifikātu veidlapu tipogrāfiska iespiešana Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2014-29
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 10. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Alex Printing Office, reg nr. :40003662366, 350.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 350,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/383362
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-29
Līgums: Ligums_VAAD_2014-29
Līguma termiņš, no-līdz: 12.11.2014 - 26.11.2014
Iepirkuma nosaukums: Ūdens necaurlaidīgu rokasgrāmatu tipogrāfiska iespiešana saskaņā ar izstrādāto maketu
Iepirkuma numurs: 2014-28
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 3. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Eiro Print, reg nr. :40003309979, 33760.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 33760,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/383361
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-28
Līgums: Ligums_VAAD_2014-28
Līguma termiņš, no-līdz: 13.11.2014 - 11.12.2014
Iepirkuma nosaukums: Jaunu vieglo automobiļu riepu piegāde un montāža
Iepirkuma numurs: 2014-27
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 20. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Pilna Servisa Līzins SIA, reg nr. :40003546341, 6555.40 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 6555,40
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/380594
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-27
Līgums: Ligums_VAAD_2014-27
Līguma termiņš, no-līdz: 29.10.2014 - 29.11.2014
Iepirkuma nosaukums: Jauna vieglā automobiļa iegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2014-26
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 6. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Skandi Morots SIA, reg nr. :40003532750, 10476.86 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 10476,86
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/379455
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-26
Līgums: Ligums_VAAD_2014-26
Līguma termiņš, no-līdz: 08.10.2014 - 08.12.2014
Iepirkuma nosaukums: Spektrofotometra piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2014-25
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 3. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 7968.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 7968,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/379453
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-25
Līgums: Ligums_VAAD_2014-25
Līguma termiņš, no-līdz: 09.10.2014 - 13.11.2014
Iepirkuma nosaukums: Administratīvās ēkas vienkāršotā renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai Vakara ielā 9, Kuldīgā, saskaņā ar apliecinājuma karti, tehnisko specifikāciju un būvdarbu apjomiem
Iepirkuma numurs: 2014-24
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 9. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Pretpils SIA, reg nr. :49001001039, 14591.86 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 14591,86
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/376235
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-24
Līgums: Ligums_VAAD_2014-24
Līguma termiņš, no-līdz: 19.09.2014 - 21.11.2014
Iepirkuma nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienesta Administratīvā ēkas biroja telpu, Agroķīmijas laboratorijas (Administratīvajā ēkā) un Laboratoriju korpusa Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā, telpu uzkopšana un tīrīšana
Iepirkuma numurs: 2014-23
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 2. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): SOL Latvija SIA, reg nr. :43903001939, 29090.88 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 29090,88
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/376129
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-23
Līgums: Ligums_VAAD_2014-23
Līguma termiņš, no-līdz: 24.09.2014 - 24.09.2015
Iepirkuma nosaukums: Jaunu vieglo automobiļu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām - nozares specifisko funkciju veikšanai
Iepirkuma numurs: 2014-22
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 22. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Skandi Morots SIA, reg nr. :40003532750, 97419.18 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 97419,18
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/373135
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-22
Līguma termiņš, no-līdz: 18.09.2014 - 18.11.2014
Iepirkuma nosaukums: Liesmas fotometra ar datu automātiskās apstrādes sistēmu piegāde Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2014-21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 28. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Adrona, SIA, reg nr. :40003624468, 19670.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 19670,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/372189
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-21
Līgums: Ligums_VAAD_2014-21
Līguma termiņš, no-līdz: 08.08.2014 - 22.09.2014
Iepirkuma nosaukums: Automatizēta gēla dokumentēšanas iekārta, kas paredzēta DNS, RNS, proteīnu, baktēriju koloniju un mikroplašu analizēšanai
Iepirkuma numurs: 2014-20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 28. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 6770.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 6770,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/372187
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-20
Līgums: Ligums_VAAD_2014-20
Līguma termiņš, no-līdz: 05.08.2014 - 09.09.2014
Iepirkuma nosaukums: Vienas ArcGIS for Server Workgroup Standard licences noma uz 3 (trīs) gadiem ar uzturēšanas pakalpojumiem uz ArcGIS for Server Standard produktu ar izpirkumu
Iepirkuma numurs: 2014-19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 28. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Envirotech, SIA, reg nr. :40004327848, 40500.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 40500,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/372184
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-19
Līgums: Ligums_VAAD_2014-19
Līguma termiņš, no-līdz: 08.08.2014 - 08.08.2017
Iepirkuma nosaukums: 12 (divpadsmit) Valsts augu aizsardzības dienesta nomāto transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana, un 49 (četrdesmit deviņu) Valsts augu aizsardzības dienestam piederošo transportlīdzekļu OCTA apdrošināšana
Iepirkuma numurs: 2014-18
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 25. jūnijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): UAB DK „PZU Lietuva” Latvijas filiāle, reg nr. :40103595216, 3345.80 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 3345,80
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/367045
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-18
Līgums: Ligums_VAAD_2014-18
Līguma termiņš, no-līdz: 25.06.2014 - 25.06.2015
Iepirkuma nosaukums: Elektronisko svaru piegāde Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2014-17
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 20. jūnijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Doma SIA, reg nr. :40003003704, 3415.30 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 3415,30
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/367050
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-17
Līgums: Ligums_VAAD_2014-17
Līguma termiņš, no-līdz: 26.06.2014 - 31.07.2014
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas materiālu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2014-16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 9. jūnijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Sarstedt, SIA, reg nr. :40003307111, 693.59 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 3120.90 EUR476.00 EUR
BaltaLab, SIA, reg nr. :40003709154, 1339.17 EUR
Mediq Latvija, SIA, reg nr. :40103295181, 1769.03 EUR
SIA „LILAC”, reg nr. :40103567621, 671.50 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 8070,19
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/373250
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-16
Līgums: Ligums_VAAD_2014-16
Līguma termiņš, no-līdz: 11.07.2014 - 08.08.2014
Sarunu procedūras nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienesta darbinieku veselības apdrošināšanu
Sarunu procedūras numurs: 2014-15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): BTA apdrošināšana, reg nr. :40003159840, 39697.98 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 39697,98
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/362090
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-15
Līguma termiņš, no-līdz: 28.06.2014 - 27.06.2015
Iepirkuma nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienesta izstrādāto 19 vadlīniju integrētās augu aizsardzības ieviešanai Latvijā svarīgākajām kultūraugu grupām izvērtēšana, sniedzot komentārus, dalība darba grupās un rekomendāciju sniegšana noteiktām vadlīniju nodaļām
Iepirkuma numurs: 2014-14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 26. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Biedrība „Zemnieku saeima”, reg nr. :40008042411, 14000.00 EUR
Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs, reg nr. :42403012490, 6242.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 20242,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/366481
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-14
Līgums: Ligums_VAAD_2014-14
Līguma termiņš, no-līdz: 03.06.2014 - 31.12.2014
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2014-13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 7. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): GenEra, reg nr. :40003551431, 1504.00 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 4315.64 EUR
Enola, SIA, reg nr. :40103049886, 162.90 EUR
Dolfa, SIA, reg nr. :40003367360, 8038.68 EUR
Diamet SIA, reg nr. :50103127241, 6848.00 EUR
Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 12991.36 EUR
Biotecha Latvia, reg nr. :40103648320, 1282.93 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 35143,51
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/367028
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-13
Līgums: Ligums_VAAD_2014-13
Līguma termiņš, no-līdz: 05.06.2014 - 17.07.2014
Iepirkuma nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienesta izstrādāto 19 vadlīniju integrētās augu aizsardzības ieviešanai Latvijā svarīgākajām kultūraugu grupām izvērtēšana, sniedzot komentārus, dalība darba grupās un rekomendāciju sniegšana noteiktām vadlīniju nodaļām
Iepirkuma numurs: 2014-12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 6. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Latvijas Augļkopju asociācija, reg nr. :40008034128, 10247.93 EUR
S/O „Stādu audzētāju biedrība” , reg nr. :40008060510, 4200.00 EUR
Biedrība „Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība”, reg nr. :40008018123, 260.00 EUR
SIA „Rigana”, reg nr. :40003343199, 3050.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 17757,93
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/361291
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-12
Līgums: Ligums_VAAD_2014-12
Līguma termiņš, no-līdz: 19.05.2014 - 31.12.2014
Iepirkuma nosaukums: Akreditētas laboratorijas izvēle mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu testēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.530 „Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” un Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) 2003.gada 13.oktobra regulu Nr.2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem
Iepirkuma numurs: 2014-11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 25. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): LATSERT Latvijas sertifikācijas centrs, reg nr. :50003298751, 20000.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 20000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/361287
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-11
Līgums: Ligums_VAAD_2014-11
Līguma termiņš, no-līdz: 14.05.2014 - 31.12.2014
Iepirkuma nosaukums: Termostata maiņu temperatūras un gaismas nodrošināšanai piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2014-10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 25. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 10751.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 10751,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/361285
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-10
Līgums: Ligums_VAAD_2014-10
Līguma termiņš, no-līdz: 14.05.2014 - 18.06.2014
Iepirkuma nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienesta izstrādāto 19 vadlīniju integrētās augu aizsardzības ieviešanai Latvijā svarīgākajām kultūraugu grupām izvērtēšana, sniedzot komentārus, dalība darba grupās un rekomendāciju sniegšana noteiktām vadlīniju nodaļām
Iepirkuma numurs: 2014-9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 15. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Bez rezultātiem, reg nr. :00000000000, 0.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 0,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/355590
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-9
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu kvalitātes pārbaude akreditētā laboratorijā ar akreditētām metodēm
Iepirkuma numurs: 2014-8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 14. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, reg nr. :90009235333, 41999.99 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 41999,99
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/361284
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-8
Līgums: Ligums_VAAD_2014-8
Līguma termiņš, no-līdz: 24.04.2014 - 31.12.2014
Iepirkuma nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienesta darbinieku veselības apdrošināšana
Iepirkuma numurs: 2014-7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 6. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Bez rezultātiem, reg nr. :00000000000, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN):
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/359320
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-7
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienesta izstrādāto 19 vadlīniju integrētās augu aizsardzības ieviešanai Latvijā svarīgākajām kultūraugu grupām izvērtēšana, sniedzot komentārus, dalība darba grupās un rekomendāciju sniegšana noteiktām vadlīniju nodaļām
Iepirkuma numurs: 2014-6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 1. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, reg nr. :90002121030, 4000.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 4000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/360272
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-6
Līgums: Ligums_VAAD_2014-6
Līguma termiņš, no-līdz: 09.04.2014 - 31.12.2014
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu atlieku noteikšana augu un augu produktu paraugos akreditētā laboratorijā ar akreditētām metodēm
Iepirkuma numurs: 2014-5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 31. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, reg nr. :90009235333, 41999.99 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 41999,99
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/361273
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-5
Līgums: Ligums_VAAD_2014-5
Līguma termiņš, no-līdz: 23.04.2014 - 31.12.2014
Iepirkuma nosaukums: Vispārīgās vienošanās noslēgšana par Ceļojumu aģentūru pakalpojumiem komandējumu nodrošināšanai Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2014-4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 25. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): EXPLAIN SIA, reg nr. :40003608073, EUR
Your Run SIA , reg nr. :40003706815, EUR
FTB LAtvia – A/S Estravel filiāle Latvijā, reg nr. :40003318736, EUR
ANSBERGS SIA, reg nr. :40003647263, 41999.99 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 41999,99
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/356942
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-4
Līgums: Ligums_VAAD_2014-4
Līguma termiņš, no-līdz: 09.04.2014 - 09.04.2015
Iepirkuma nosaukums: Caurteces Spektrofotometrs ar datu automātiskās apstrādes sistēmu Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2014-3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 10. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Armgate, reg nr. :50003208531, 6350.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 6350,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/355867
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protolols_VAAD_2014-3
Līgums: Ligums_VAAD_214-3
Līguma termiņš, no-līdz: 27.03.2014 - 22.05.2014
Iepirkuma nosaukums: Augsnes minerālā slāpekļa (nitrātu slāpekļa un amonija slāpekļa formā) noteikšana dabīgi mitros paraugos atbilstoši standarta LVS ISO 14256-2 prasībām izmantojot spektrofotometrisko segmentētās plūsmas analīzes automātisko metodi
Iepirkuma numurs: 2014-2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 10. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Vides audits, reg nr. :40003551408, 3861.50 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 3861,50
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/352514
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-2
Līgums: Ligums_VAAD_2014-2
Līguma termiņš, no-līdz: 11.03.2014 - 31.12.2014
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas iekārtu kalibrēšana Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2014-1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 17. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN): Fanex, reg nr. :40002012606, 1281.00 EUR
V&V VentMet laboratorija, reg nr. :41203023153, 322.42 EUR
Latvijas nacionālais metroloģijas centrs, reg nr. :40003435328, 277.47 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN): 1880,89
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/353454
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2014-1
Līgums: Līgumi_VAAD_2014-1
Līguma termiņš, no-līdz: 11.03.2014 - 31.12.2014
Iepirkuma nosaukums: 13 (trīspadsmit) jaunu vieglo automobiļu piegādi Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām - nozares specifisko funkciju veikšanai
Iepirkuma numurs: 2013-24
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 10. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Skandi Morots SIA, reg nr. :40003532750, 211627.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 211627,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/365992
Līgums: Protokols_VAAD_2013-24
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: 13 Printeru piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2013-23
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 10. decembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Tomega, reg nr. :40103361909, 1600.82 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 1600,82
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/343316
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2013-23
Līgums: Ligums_VAAD_2013-23
Līguma termiņš, no-līdz: 11.12.2013 - 27.12.2013
Iepirkuma nosaukums: Etiķešu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2013-22
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 25. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "Timesaving ID & IT solutions", reģ nr. :40003948967, 9625.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 9625,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/343124
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2013-22
Līgums: Ligums_VAAD_2013-22
Līguma termiņš, no-līdz: 09.12.2013 - 06.01.2014
Sarunu procedūras nosaukums: Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas papildus funkcionālo moduļu iegāde, turpmākā sistēmas pilnveidošana un uzturēšana
Sarunu procedūras numurs: 2013-21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Datorikas institūts DIVI, reģ nr. :40003249896, 150000.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 150000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/341521
Līguma termiņš, no-līdz: 25.11.2013 - 31.12.2016
Iepirkuma nosaukums: 13 Printeru iegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2013-20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 12. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Bez rezultātiem, reģ nr. :00000000000, 0.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 0,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/338623
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2013-20
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Arc ĢIS licenču modernizācija Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2013-19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 12. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Envirotech, SIA, reģ nr. :40004327848, 5183.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 5183,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/340858
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2013-19
Līgums: Ligums_VAAD_2013-19
Līguma termiņš, no-līdz: 20.11.2013 - 18.12.2013
Iepirkuma nosaukums: 2 (divu) jaunu vieglo automobiļu iegādi Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām - nozares specifisko funkciju veikšanai
Iepirkuma numurs: 2013-18
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 14. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "Karlo Motors", reģ nr. :40003567339, 22884.70 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 22884,70
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: https://pvs.iub.gov.lv/show/337864
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2013-18
Līgums: Protokols_VAAD_2013-18
Līguma termiņš, no-līdz: 17.10.2013 - 17.12.2013
Iepirkuma nosaukums: Fitosanitāro sertifikātu veidlapu tipogrāfiska iespiešana Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2013-17
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 3. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Alex Printing Office, reģ nr. :40003662366, 189.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 189,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/332776
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2013-17
Līgums: Protokols_VAAD_2013-17
Līguma termiņš, no-līdz: 16.09.2013 - 16.10.2013
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās un Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2013-16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 27. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "Diamet"; SIA "Labochema Latvija”; SIA "Hydrox"; SIA „Omnilab Baltic” , reģ nr. :50103127241; 4003925979; 45403032653; 4010329903, 5112.35 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 5112,35
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/333040
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2013-16
Līgums: Protokols_VAAD_2013-16
Līguma termiņš, no-līdz: 01.01.2015 - 18.03.2015
Iepirkuma nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienesta Administartīvā ēkas biroja telpu, Agroķīmijas laboratorijas (Administartīvajā ēkā) un Laboratoriju korpusa Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā, telpu uzkopšana un tīrīšana
Iepirkuma numurs: 2013-15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 12. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Cleanhouse, SIA, reģ nr. :40003371991, 15246.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 15246,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/330575
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2013-15
Līgums: Protokols_VAAD_2013-15
Līguma termiņš, no-līdz: 19.09.2013 - 23.09.2014
Iepirkuma nosaukums: 3 (trīs) jaunu vieglo automobiļu iegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām - nozares specifisko funkciju veikšanai
Iepirkuma numurs: 2013-14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 2. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "Karlo Motors", reģ nr. :40003567339, 35180.85 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 35180,85
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/333135
Līguma termiņš, no-līdz: 25.09.2013 - 22.11.2013
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas materiālu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2013-13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 16. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA „Labochema Latvija”; SIA "Omnilab Baltic"; SIA „Sarstedt”, reģ nr. :40003925979; 40103299003; 40003307111, 612.55 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 612,55
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/332579
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols: Protokols_VAAD_2013-13
Līgums: Protokols_VAAD_2013-13
Līguma termiņš, no-līdz: 16.09.2013 - 30.12.2013
Iepirkuma nosaukums: Arc ĢIS licenču modernizācija Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2013-12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 16. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Envirotech, SIA, reģ nr. :40004327848, 9998.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 9998,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://pvs.iub.gov.lv/show/327166
Līguma termiņš, no-līdz: 17.07.2013 - 30.12.2013
Iepirkuma nosaukums: Nacionālās fitosanitārās laboratorijas siltumnīcas, Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā renovācijas 2.kārta saskaņā ar iekšējo inženiertīklu tehniskām shēmām
Iepirkuma numurs: 2013-11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 4. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Intra EL, SIA, reģ nr. :40003455574, 76288.53 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 76288,53
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/327146
Līguma termiņš, no-līdz: 15.07.2013 - 27.09.2013
Iepirkuma nosaukums: 12 (divpadsmit) Valsts augu aizsardzības dienesta nomāto transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšanu, un par 52 (piecdesmit divu) Valsts augu aizsardzības dienestam piederošo transportlīdzekļu OCTA apdrošināšanu
Iepirkuma numurs: 2013-10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 26. jūnijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): AAS BALTA, reģ nr. :40003049409, 2643.81 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 2643,81
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/324724
Līguma termiņš, no-līdz: 30.07.2013 - 26.06.2014
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas materiālu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2013-9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 25. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA Saint Tech; SIA Diamedica; SIA Omnilab Baltic; SIA Sarstedt; SIA Quantum Latvija; SIA Hydrox; SIA Interlux; SIA Mediq Latvija; Sia Balta Lab; SIA Labochema Latvija; SIA Arbor Medical Korporācija; SIA Sintech; , reģ nr. :10000000000, 8198.66 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 8198,66
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/320696
Līguma termiņš, no-līdz: 22.05.2013 - 30.12.2013
Iepirkuma nosaukums: Polimerāzes ķēdes reakcijas reālā laika analizatora piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2013-8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 9. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Hydrox, SIA, reģ nr. :45403032653, 28500.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 28500,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/325031
Līguma termiņš, no-līdz: 17.07.2013 - 30.12.2013
Iepirkuma nosaukums: vispārīgās vienošanās noslēgšana par degvielas (benzīna - E95) un (dīzeļdegvielas – DD) piegādi Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2013-7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 24. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia"; A/S "Virši-A" , reģ nr. :40003064094; 40003242737, 329529.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 329529,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/322398
Līguma termiņš, no-līdz: 08.08.2013 - 06.01.2017
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2013-6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 22. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA GenEra; SIA Labochema latvija; SIA Omnilab Baltic; SIA Adrona; SIA Diamet; SIA Interlux; SIA Dolfa; SIA Hydrox; SIA Faneks; SIA LarL; SIA Enola; SIA BAlta Lab; SIA Antols Him, reģ nr. :10000000000, 19702.71 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 19702,71
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/319560
Līguma termiņš, no-līdz: 08.05.2013 - 30.12.2013
Iepirkuma nosaukums: Augsnes minerālā slāpekļa (nitrātu slāpekļa un amonija slāpekļa formā) noteikšana dabīgi mitros paraugos atbilstoši standarta LVS ISO 14256-2 prasībām izmantojot spektrofotometrisko segmentētās plūsmas analīzes automātisko metodi
Iepirkuma numurs: 2013-5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 11. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Vides audits, reģ nr. :40003551408, 2718.72 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 2718,72
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/309011
Līguma termiņš, no-līdz: 21.02.2013 - 31.12.2013
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu atlieku noteikšana augu un augu produktu paraugos akreditētā laboratorijā ar akreditētām metodēm
Iepirkuma numurs: 2013-4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 11. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, reģ nr. :90009235333, 12500.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 12500,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/308466
Līguma termiņš, no-līdz: 13.02.2013 - 31.12.2013
Iepirkuma nosaukums: Akreditētas laboratorijas izvēle mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu testēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.530 „Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” un Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) 2003.gada 13.oktobra regulu Nr.2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem
Iepirkuma numurs: 2013-3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 11. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): LATSERT Latvijas sertifikācijas centrs, reģ nr. :50003298751, 10000.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 10000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/308462
Līguma termiņš, no-līdz: 25.02.2013 - 31.12.2013
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas iekārtu kalibrēšanu Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2013-2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 5. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "Termes", reģ nr. :40003438184, 1323.25 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 1323,25
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/307878
Līguma termiņš, no-līdz: 07.02.2013 - 31.12.2013
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu darbīgās vielas analīzes Pasūtītāja izvēlētā, akreditētā ārvalstu laboratorijā
Iepirkuma numurs: 2013-1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2013. gada 29. janvāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN):
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN):
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Dekantēšanas ierīce cistu neveidojošo nematožu ekstrakcijai no augsnes piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2012-30
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 28. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "Eminent", reģ nr. :40103320614, 3887.39 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 3887,39
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/300479
Līguma termiņš, no-līdz: 29.11.2012 - 28.12.2012
Iepirkuma nosaukums: Etiķešu un augu pasu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2012-29
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 26. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Timesaving ID&IT solutions, reģ nr. :40003948967, 10470.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 10470,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/300241
Līguma termiņš, no-līdz: 27.11.2012 - 28.12.2012
Iepirkuma nosaukums: Nacionālās fitosanitārās laboratorijas siltumnīcas, Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā renovācijas 1.kārta saskaņā ar renovācijas projektu
Iepirkuma numurs: 2012-28
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 9. novembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Kāpieni SIA, reģ nr. :40103376783, 17765.80 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 17765,80
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/253371
Līguma termiņš, no-līdz: 13.11.2012 - 28.12.2012
Iepirkuma nosaukums: Servera piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2012-27
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 30. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Transfor, reģ nr. :40003536904, 7885.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 7885,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/252095
Līguma termiņš, no-līdz: 02.11.2012 - 30.11.2012
Iepirkuma nosaukums: 3 (trīs) veida polistirola (PS) šūnu izgatavošana Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2012-26
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 29. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "Eminent", reģ nr. :40103320614, 16853.40 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 16853,40
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/252093
Līguma termiņš, no-līdz: 02.11.2012 - 28.12.2012
Iepirkuma nosaukums: Papīra, kurā iestrādāta ūdenszīme, kas nodrošina drošības pasākumu ievērošanu pret fitosanitāro sertifikātu viltošanu saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautiskā standarta Nr.12 „Fitosanitārie sertifikāti” prasībām, kas paredzēta fitosanitāro sertifikātu veidlapu iespiešanai, piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2012-25
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 12. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): AS Antalis, reģ nr. :40003135842, 4682.34 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 4682,34
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/250698
Līguma termiņš, no-līdz: 16.10.2012 - 21.12.2012
Iepirkuma nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienesta Administartīvās ēkas biroja telpu, Agroķīmijas laboratorijas (Administartīvajā ēkā) un Laboratoriju korpusa Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā, telpu uzkopšana un tīrīšana
Iepirkuma numurs: 2012-24
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 12. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "Impel serviks", reģ nr. :40003238229, 15504.72 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 15504,72
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/250695
Līguma termiņš, no-līdz: 22.10.2012 - 21.10.2013
Iepirkuma nosaukums: Jumta konstrukciju un seguma nomaiņa Valsts augu aizsardzības dienesta administratīvai ēkai Vakara ielā 9, Kuldīgā saskaņā ar būvvaldē akceptēto projektu
Iepirkuma numurs: 2012-23
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 1. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): AB Būvniecība SIA, reģ nr. :41203031752, 18826.16 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 18826,16
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/250688
Līguma termiņš, no-līdz: 18.10.2012 - 21.12.2012
Iepirkuma nosaukums: Dienesta vieglo automobiļu iegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2012-22
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 8. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "Karlo Motors", reģ nr. :40003567339, 79763.04 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 79763,04
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/249426
Līguma termiņš, no-līdz: 18.10.2012 - 28.12.2012
Iepirkuma nosaukums: Polimerāzes ķēdes reakcijas termoprocesora DNS amplifikācijai piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2012-21
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 3. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Interlux, reģ nr. :40003793189, 4950.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 4950,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/247120
Līguma termiņš, no-līdz: 12.09.2012 - 10.10.2012
Iepirkuma nosaukums: Klimatiskā testa kameras piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2012-20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 3. septembris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Labochema Latvija, reģ nr. :40003925979, 2885.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 2885,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/247116
Līguma termiņš, no-līdz: 12.09.2012 - 10.10.2012
Iepirkuma nosaukums: 16 (sešpadsmit) Valsts augu aizsardzības dienesta nomāto transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšanu un 54 (piecdesmit četru) Valsts augu aizsardzības dienestam piederošo transportlīdzekļu OCTA apdrošināšana
Iepirkuma numurs: 2012-19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 30. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): AAS BALTA, reģ nr. :40003049409, 3092.04 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 3092,04
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/243155
Līguma termiņš, no-līdz: 03.08.2012 - 30.08.2013
Iepirkuma nosaukums: Sēklu skaitītāja piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2012-18
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 17. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "Doma", reģ nr. :40003003704, 3454.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 3454,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/241808
Līguma termiņš, no-līdz: 23.07.2012 - 20.08.2012
Iepirkuma nosaukums: Stereomikroskopu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās sēklu kontroles un Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2012-17
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 17. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "Optika&Dentika"; SIA "Olympus Latvia", reģ nr. :100000000, 5655.20 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 5655,20
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/243158
Līguma termiņš, no-līdz: 06.08.2012 - 10.09.2012
Iepirkuma nosaukums: Ekspertu pakalpojumu sniegšana augšņu agroķīmiskās izpētes veikšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam atbalsta pasākuma „Tehniskā palīdzība” ietvaros
Iepirkuma numurs: 2012-16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 10. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN):
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 12800,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/244508
Līguma termiņš, no-līdz: 01.08.2012 - 30.11.2012
Iepirkuma nosaukums: Iekārtas augsnes ekstraktu pusautomātiskai analīzei (mikroplašu nolasītāja) piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2012-15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 16. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Faneks SIA, reģ nr. :40002012606, 9041.81 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 9041,81
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/227736
Līguma termiņš, no-līdz: 23.04.2012 - 18.06.2012
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2012-14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 3. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "Enola"; SIA "LabTech"; SIA "Bioavots"; SIA "Orcus"; SIA "Labochema Latvija"; SIA "Interlux"; SIA "Diamet"; SIA "Arbor Medical Korporācija"; SIA "Dolfa"; SIA "Omnilab Baltic"; , reģ nr. :100000000, 15586.72 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 15586,72
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/231210
Līguma termiņš, no-līdz: 18.05.2012 - 31.12.2012
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu darbīgās vielas analīzes Pasūtītāja izvēlētā, akreditētā ārvalstu laboratorijā
Iepirkuma numurs: 2012-13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 2. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, reģ nr. :90009235333, 13000.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 13000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/231423
Līguma termiņš, no-līdz: 18.05.2012 - 31.12.2012
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas materiālu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2012-12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 30. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "LabTech"; SIA "DS Tehnoloģijas"; SIA "Orcus"; SIA "Labochema Latvija"; SIA "Interlux"; SIA "Abero"; SIA "Arbor Medical Korporācija"; SIA "Diamedica"; SIA "Omnilab Baltic"; , reģ nr. :100000000, 6065.92 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 6065,92
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/229484
Līguma termiņš, no-līdz: 02.05.2012 - 27.06.2012
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu atlieku noteikšana augu un augu produktu paraugos akreditētā laboratorijā ar akreditētām metodēm
Iepirkuma numurs: 2012-11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 20. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, reģ nr. :90009235333, 9618.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 9618,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/226096
Līguma termiņš, no-līdz: 12.04.2012 - 31.12.2012
Iepirkuma nosaukums: Augsnes minerālā slāpekļa (nitrātu slāpekļa un amonija slāpekļa formā) noteikšana dabīgi mitros paraugos atbilstoši standarta LVS ISO 14256-2 prasībām izmantojot spektrofotometrisko segmentētās plūsmas analīzes automātisko metodi
Iepirkuma numurs: 2012-10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 13. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Vides audits, reģ nr. :40003551408, 2650.75 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 2650,75
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/222576
Līguma termiņš, no-līdz: 13.03.2012 - 31.12.2012
Iepirkuma nosaukums: Sēklu pēcpārbaudes vietas noteikšana, lai Valsts augu aizsardzības dienests nodrošinātu sertificēto sēklu partiju šķirnes identitātes un šķirnes tīrības noteikšanu kontrollauciņos
Iepirkuma numurs: 2012-9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 12. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, reģ nr. :90000041898, 15000.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 15000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/222575
Līguma termiņš, no-līdz: 21.03.2012 - 31.12.2012
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu piegāde Nacionālās fitosanitārās laboratorijas testēšanas metožu revalidācijai saskaņā ar Komisijas Direktīvām 2006/63/CE un 2006/56/EC
Iepirkuma numurs: 2012-8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 12. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "Interlux", SIA "Labochema Latvija", SIA "Diamet", reģ nr. :100000000, 1772.71 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 1772,71
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/223282
Līguma termiņš, no-līdz: 19.03.2012 - 16.04.2012
Iepirkuma nosaukums: Ķīmiski – tehnoloģisko analīžu veikšana un rezultātu iesniegšana dažādu augu sugu paraugiem, pielietojot norādītās metodes, lai nodrošinātu augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu
Iepirkuma numurs: 2012-7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 5. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, reģ nr. :90000041898, 8362.87 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 8362,87
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/221745
Līguma termiņš, no-līdz: 07.03.2012 - 31.12.2012
Iepirkuma nosaukums: 6 (sešu) dienesta vieglo automobiļu noma Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2012-6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 20. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Transporent SIA, reģ nr. :40003722171, 37640.16 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 37640,16
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/223945
Līguma termiņš, no-līdz: 10.04.2012 - 09.04.2015
Iepirkuma nosaukums: 10 (desmit) Valsts augu aizsardzības dienesta darbinieku, kuriem ir lauksaimnieciskā izglītība un pieredze augu aizsardzībā, apmācība lauksaimniecības produktu integrētajā audzēšanā
Iepirkuma numurs: 2012-5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 27. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): "INTEGRĒTĀS AUDZĒŠANAS SKOLA", reģ nr. :40003858930, 3600.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 3600,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/222396
Līguma termiņš, no-līdz: 15.03.2012 - 01.06.2012
Iepirkuma nosaukums: Elektroenerģijas piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2012-4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 19. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "Enefit", reģ nr. :40003824046, 37527.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 37527,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/223632
Līguma termiņš, no-līdz: 02.05.2012 - 01.05.2015
Iepirkuma nosaukums: Termostata piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2012-3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 20. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Derox SIA, reģ nr. :40003979539, 7220.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 7220,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/221004
Līguma termiņš, no-līdz: 01.03.2012 - 05.04.2012
Iepirkuma nosaukums: Akreditētas laboratorijas izvēle mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu testēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.530 „Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” un Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) 2003.gada 13.oktobra regulu Nr.2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem
Iepirkuma numurs: 2012-2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 13. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): LATSERT Latvijas sertifikācijas centrs, reģ nr. :50003298751, 10000.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 10000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/220443
Līguma termiņš, no-līdz: 21.02.2012 - 31.12.2012
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas iekārtu kalibrēšana Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2012-1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2012. gada 13. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Faneks SIA, Diamedica SIA, LNMC SIA, V&V VentMet laboratorija SIA, reģ nr. :100000000, 1134.80 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 1134,80
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/221419
Līguma termiņš, no-līdz: 28.02.2012 - 31.12.2012
Iepirkuma nosaukums: Etiķešu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2011-20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 31. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "Timesaving ID & IT solutions", reģ nr. :40003948967, 3325.50 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 3325,50
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/206900
Līguma termiņš, no-līdz: 01.11.2011 - 22.11.2011
Iepirkuma nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienesta Laboratoriju korpusa Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā, telpu uzkopšana un tīrīšana
Iepirkuma numurs: 2011-19
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 3. oktobris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "Impel serviks", reģ nr. :40003238229, 7896.24 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 7896,24
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/204954
Līguma termiņš, no-līdz: 20.10.2011 - 19.10.2012
Iepirkuma nosaukums: Augsnes centrifūgas ar dekantēšnas ierīci piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2011-18
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 16. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA "Eminent", reģ nr. :40103320614, 10773.66 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 10773,66
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/200939
Līguma termiņš, no-līdz: 01.09.2011 - 01.11.2011
Iepirkuma nosaukums: 16 (sešpadsmit) Valsts augu aizsardzības dienesta nomāto transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana, un 56 (piecdesmit sešu) Valsts augu aizsardzības dienestam piederošo transportlīdzekļu OCTA apdrošināšana
Iepirkuma numurs: 2011-17
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 1. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): AAS BALTA, reģ nr. :40003049409, 3201.75 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 3201,75
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/197417
Līguma termiņš, no-līdz: 02.08.2011 - 01.08.2012
Iepirkuma nosaukums: Inkubatora piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2011-16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 13. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): OMNILAB Baltic SIA, reģ nr. :40103299003, 1100.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 1100,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/197410
Līguma termiņš, no-līdz: 03.08.2011 - 31.08.2011
Iepirkuma nosaukums: Stereomikroskopa piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2011-15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 13. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): SIA Optika & Dentika, reģ nr. :40003362931, 2333.10 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 2333,10
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/195863
Līguma termiņš, no-līdz: 19.07.2011 - 23.08.2011
Iepirkuma nosaukums: Centrifūgas piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2011-14
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 13. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Quantum Latvija, reģ nr. :40003418012, 599.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 599,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/197408
Līguma termiņš, no-līdz: 03.08.2011 - 31.08.2011
Iepirkuma nosaukums: - Autonomā imūnplašu nolasītāja piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2011-13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 13. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Faneks SIA, reģ nr. :40002012606, 3133.01 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 3133,01
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/197411
Līguma termiņš, no-līdz: 04.08.2011 - 01.09.2011
Iepirkuma nosaukums: Programmatūras Tildes birojs vai tai ekvivalentas programmatūras licenču nomu trijiem gadiem Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2011-12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 17. jūnijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Transfor, reģ nr. :40003536904, 8863.80 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 8863,80
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/192572
Līguma termiņš, no-līdz: 27.06.2011 - 27.06.2014
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2011-11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 24. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Diamet, reģ nr. :50103127241, 13375.48 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 13375,48
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/189429
Līguma termiņš, no-līdz: 16.06.2011 - 11.08.2011
Iepirkuma nosaukums: 10 (desmit) Valsts augu aizsardzības dienesta darbinieku, kuriem ir lauksiamnieciskā izglītība un pieredze augu aizsardzībā, mācības lausaimniecības produktu integrētajā audzēšanā
Iepirkuma numurs: 2011-10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 11. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): "INTEGRĒTĀS AUDZĒŠANAS SKOLA", reģ nr. :40003858930, 3600.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 3600,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/187710
Līguma termiņš, no-līdz: 16.05.2011 - 01.08.2011
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu darbīgās vielas analīzes Pasūtītāja izvēlētā, akreditētā ārvalstu laboratorijā
Iepirkuma numurs: 2011-9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 27. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, reģ nr. :90009235333, 7000.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 7000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/184888
Līguma termiņš, no-līdz: 28.04.2011 - 30.12.2011
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas materiālu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2011-8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 15. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Arbor Medical korporācija, reģ nr. :40003547099, 4645.14 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 4645,14
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/189430
Līguma termiņš, no-līdz: 25.05.2011 - 22.07.2011
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2011-7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 13. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Bez rezultātiem, reģ nr. :00000000000, 0.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 0,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: Augsnes minerālā slāpekļa (nitrātu slāpekļa un amonija slāpekļa formā) noteikšana dabīgi mitros paraugos atbilstoši standarta LVS ISO 14256-2 prasībām izmantojot spektrofotometrisko segmentētās plūsmas analīzes automātisko metodi
Iepirkuma numurs: 2011-6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 14. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Vides audits, reģ nr. :40003551408, 2718.72 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 2718,72
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/178915
Līguma termiņš, no-līdz: 16.03.2011 - 30.12.2011
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu atlieku noteikšana augu un augu produktu paraugos akreditētā laboratorijā ar akreditētām metodēm
Iepirkuma numurs: 2011-5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 14. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, reģ nr. :90009235333, 12500.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 12500,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/179151
Līguma termiņš, no-līdz: 17.03.2011 - 30.12.2011
Iepirkuma nosaukums: Augu aizsardzības līdzekļu darbīgās vielas analīzes Pasūtītāja izvēlētā, akreditētā ārvalstu laboratorijā
Iepirkuma numurs: 2011-4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 14. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Bez rezultātiem, reģ nr. :00000000000, 0.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 0,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:
Līguma termiņš, no-līdz:
Iepirkuma nosaukums: 6 (sešu) dienesta vieglo automobiļu noma Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2011-3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 21. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Transporent SIA, reģ nr. :40003722171, 42914.88 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 42914,88
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/179345
Līguma termiņš, no-līdz: 04.04.2011 - 03.04.2014
Iepirkuma nosaukums: Akreditētas laboratorijas izvēle mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu testēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.530 „Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” un Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) 2003.gada 13.oktobra regulu Nr.2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2011-2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 25. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): LATSERT Latvijas sertifikācijas centrs, reģ nr. :50003298751, 10000.00 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 10000,00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/176878
Līguma termiņš, no-līdz: 07.03.2011 - 30.12.2011
Iepirkuma nosaukums: Laboratorijas pipešu, termometru un svaru verificēšana un kalibrēšana Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs: 2011-1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 4. februāris
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN): Termes, reģ nr. :40003438184, 396.90 LS
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN): 396,90
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/174812
Līguma termiņš, no-līdz: 16.03.2011 - 30.12.2011
Iepirkuma nosaukums: Reaģentu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs: 11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2011. gada 24. maijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Ls bez PVN):
Kopējā līguma summa (Ls bez PVN):
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:
Līguma termiņš, no-līdz: