Reģistri > Publiskie iepirkumi

Publiskie iepirkumi

Aktuālie iepirkumi

Iepirkuma nosaukums Laboratorijas materiālu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs 2022/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2022. gada 4. aprīlis 12:00
VAAD kontaktpersona Sanita Maldute,
e-pasts: Sanita.Maldute@vaad.gov.lv, tel:67543012, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Paziņojums par plānoto līgumu https://pvs.iub.gov.lv/show/689098
Iepirkuma nosaukums Reaģentu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs 2022/6
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2022. gada 7. aprīlis 11:00
VAAD kontaktpersona Sanita Maldute,
e-pasts: Sanita.Maldute@vaad.gov.lv, tel:67543012, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Paziņojums par plānoto līgumu https://pvs.iub.gov.lv/show/687991
Iepirkuma nosaukums Jaunu vieglo automobiļu piegāde, izdarot ieskaitu, nozares specifisko funkciju veikšanai
Iepirkuma numurs 2022/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2022. gada 4. aprīlis 11:00
VAAD kontaktpersona Normunds Andersons,
e-pasts: Normunds.Andersons@vaad.gov.lv, tel:67550924, mob.:26337923, fakss:, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Paziņojums par plānoto līgumu https://pvs.iub.gov.lv/show/685825

Noslēgtie iepirkumi

No: Līdz:
Iepirkuma nosaukums Sēklu partiju šķirnes identitātes pārbaudes (pēcpārbaudes) lauciņu uzturēšana, lai Valsts augu aizsardzības dienests nodrošinātu sēklu partiju šķirnes identitātes un šķirnes tīrības noteikšanu
Iepirkuma numurs 2022/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2022. gada 21. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN) Bez rezultāta, reg nr. :00000000000, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN)
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu https://pvs.iub.gov.lv/show/687458
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols Lemuma_pienemsanas_protokols
Līguma termiņš, no-līdz
Iepirkuma nosaukums Sēklu partiju šķirnes identitātes pārbaudes (pēcpārbaudes) lauciņu uzturēšana, lai Valsts augu aizsardzības dienests nodrošinātu sēklu partiju šķirnes identitātes un šķirnes tīrības noteikšanu
Iepirkuma numurs 2022/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2022. gada 1. aprīlis
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN) Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, reg nr. :90000041898, 41999.99 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN) 41999.99
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu https://pvs.iub.gov.lv/show/692918
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols VAAD iepirkuma komisijas 08042022 sēdes protokols
Līgums Ligums LLU_Peterlauki
Līguma termiņš, no-līdz 26.04.2022 - 01.03.2024
Iepirkuma nosaukums Augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšana augu, augu produktu un ūdens paraugos
Iepirkuma numurs 2022/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2022. gada 28. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN) Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, reg nr. :90009235333, 39999.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN) 39999.00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu https://pvs.iub.gov.lv/show/692642
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols VAAD iepirkuma komisijas 07042022 sēdes protokols
Līgums Ligums_darbigas_vielas_
Līguma termiņš, no-līdz