Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+

Meklēšana

Reģistri > Koksnes iepakojamā materiāla marķētāji/ WPM marking enterprises

Koksnes iepakojamā materiāla marķētāji / WPM marking enterprises

Reģistra Nr.:
Var Marķēt:
Uzņēmums:
 

HT+P+M - Koksnes un KIeM termiskā apstrāde, ražošana un marķēšana / Authorized for Heat Treatment, WPM production and marking

HT+M - KIeM izgatavošana no termiski apstrādātas koksnes un tā marķēšana / Authorized for WPM production from Heat treated wood, marking

HT+R - Termiski apstrādāta un marķēta KIeM labošana un/vai pārstrāde / Repairing of Heat treated WPM

 

DIST - Marķēšana uz nenoteiktu laiku pārtraukta, bet atļauta saražotās produkcijas realizācija / Marking activities are suspended for unknown period, but distribution of produced packing material is allowed.

SUSP - Uzņēmuma darbība (termiskās apstrādes sertifikāts) uz nezināmu laiku ir pārtraukta / Enterprise activities (certificate of heat treatment) are suspended for unknown period

CANC - Uzņēmuma termiskās apstrādes sertifikāts ir anulēts / Enterprise certificate of heat treatment is cancelled.