Complaints and suggestions 67550944
Address: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tel. 67027098, 67027406, e-mail: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Reģistri > Ar Sosnovska latvāni invadētās teritorijas meklēšana

Meklēt invadēto teritoriju

Persona:
Kadastra apzīmējums:
Invadētās platības uzmērīšanas gads:
Administratīvā teritorija:
 
*Dati par invadētās platības Valdītāju iegūti no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, kuri aktualizēti 2x gadā.