Reģistri > Augļu koku, ogulāju un dārzeņu audzētāju reģistra elektroniskā iesnieguma forma

Iesniegums par reģistrāciju augļu koku, ogulāju un dārzeņu audzētāju reģistrā

1. solis - personas dati

Personas tips:
Personas kods / Reģistrācijas Nr.:
Vārds, uzvārds / Nosaukums:
Deklarētās dzīvesvietas / Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:

2. solis - deklarējamie dati

Kultūraugs:
Platība, ha:
Stādījumu ierīkošanas gads
(augļu kokiem un ogulājiem)/
ražas gads (dārzeņiem)
Lauka adrese (novads):
Lauka adrese (pagasts)
Lauka adrese (nosaukums):
Kadastra numurs:
Kultūrauga audzēšanas veids:

3. solis - datu iesniegšana

* - Informācija, kas ir nepieciešama VAAD reģistra vajadzībām un nekādā gadījumā netiks publiskota.