Reģistri > Publiskie iepirkumi

Publiskie iepirkumi

Aktuālie iepirkumi

Iepirkuma nosaukums Elektroenerģijas piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs 2024/11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2024. gada 16. jūlijs 10:00
VAAD kontaktpersona Normunds Andersons,
e-pasts: Normunds.Andersons@vaad.gov.lv, tel:67550924, mob.:26337923, fakss:, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Paziņojums par plānoto līgumu https://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/57bae4c8-faf9-4dc4-aeec-1e360cbc85be
Iepirkuma nosaukums Laboratorijas iekārtu tehniskā apkope Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
Iepirkuma numurs 2024/10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2024. gada 27. jūnijs 10:00
VAAD kontaktpersona Lauma Prindule,
e-pasts: Lauma.Prindule@vaad.gov.lv, mob.:67553531, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Paziņojums par plānoto līgumu https://eforms.pvs.iub.gov.lv/procurements/910377/publication-view/pil-planned-contract/935987

Noslēgtie iepirkumi

No: Līdz:
Iepirkuma nosaukums Augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšana augu, augu produktu un ūdens paraugos
Iepirkuma numurs 2024/8
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2024. gada 28. marts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN) Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, reg nr. :90009235333, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN)
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu https://eforms.pvs.iub.gov.lv/procurements/906645/publication-view/pil-concluded-contract/926704
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols Lēmuma pieņemšanas protokols
Līgums Ligums_BIOR_2024-8
Līguma termiņš, no-līdz