Reģistri > Publiskie iepirkumi

Publiskie iepirkumi

Aktuālie iepirkumi

Iepirkuma nosaukums Laboratoriju un biroja telpu uzkopšana Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs 2023-16
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 25. septembris 11:00
VAAD kontaktpersona Mareks Vaišļa,
e-pasts: Mareks.Vaisla@vaad.gov.lv, tel:67185475, mob.:29336393, fakss:, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Paziņojums par plānoto līgumu https://pvs.iub.gov.lv/show/755487
Iepirkuma nosaukums Dabasgāzes piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs 2023-15
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 19. septembris 11:00
VAAD kontaktpersona Normunds Andersons,
e-pasts: Normunds.Andersons@vaad.gov.lv, tel:67550924, mob.:26337923, fakss:, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Paziņojums par plānoto līgumu https://pvs.iub.gov.lv/show/754749

Noslēgtie iepirkumi

No: Līdz:
Iepirkuma nosaukums Augšņu paraugu ņemšana augšņu agroķīmiskās izpētes vajadzībām
Iepirkuma numurs 2023/12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 24. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN) Liene Vīksna-Kozule, EUR
SIA Somerseta, reg nr. :40203377874, EUR
A.M.Fīrere, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN)
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu https://pvs.iub.gov.lv/show/752979
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols Lemuma protokols
Līguma termiņš, no-līdz 10.08.2023 - 01.12.2023
Iepirkuma nosaukums Reaģentu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
Iepirkuma numurs 2023/9
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 25. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN) Hydrox, SIA, reg nr. :45403032653, 9753.00 EUR
BioAvots SIA, reg nr. :40103326392, 1457.00 EUR
Diamet SIA, reg nr. :50103127241, 4419.00 EUR
Faneks SIA, reg nr. :40002012606, 293.00 EUR
Adrona, SIA, reg nr. :40003624468, 12101.00 EUR
Labochema Latvija, SIA, reg nr. :4003925979, 4316.64 EUR
OMNILAB Baltic SIA, reg nr. :40103299003, 3346.87 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN) 35686.51
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu https://pvs.iub.gov.lv/show/752987
Līguma termiņš, no-līdz
Iepirkuma nosaukums Valsts augu aizsardzības dienestam piederošo sauszemes transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana
Iepirkuma numurs 2023/13
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 14. augusts
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN) Gjensidige ADB Latvijas filiāle, reg nr. :40103595216, 30994.00 EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN) 30994.00
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu https://pvs.iub.gov.lv/show/752558
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols VAAD iepirkuma komisijas 17082023 sēdes protokols
Līgums Ligums_OCTA un KASKO_web
Līguma termiņš, no-līdz 23.08.2023 - 10.12.2024
Iepirkuma nosaukums Augšņu paraugu ņemšana augšņu agroķīmiskās izpētes vajadzībām
Iepirkuma numurs 2023/11
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 6. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN) Santa Niedrīte, EUR
Lāsma Bērziņa, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN)
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu https://pvs.iub.gov.lv/show/749240
Lēmumu pieņemšanas par līguma noslēgšanu sēdes protokols Lemuma protokols
Līguma termiņš, no-līdz
Iepirkuma nosaukums Augu aizsardzības līdzekļu kvalitātes noteikšana (darbīgo vielu, fizikālo, ķīmisko un tehnisko īpašību noteikšana) akreditētā laboratorijā
Iepirkuma numurs 2023/10
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2023. gada 3. jūlijs
Uzvarētāja persona, Līguma summa (Eur bez PVN) Pārtraukts, reg nr. :00000000000, EUR
Kopējā līguma summa (Eur bez PVN)
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Līguma termiņš, no-līdz