Reģistri > Koksnes iepakojamā materiāla marķētāji/ WPM marking enterprises

Koksnes iepakojamā materiāla marķētāji / Wood packaging material marking enterprises

Reģistra Nr./Marking number:
Var marķēt/Can be marking:
Novads/County:
Uzņēmums/Enterprise:
Dati pēdējo reizi atjaunoti
 

HT+P+M - Koksnes un koksnes iepakojamā materiāla (KIeM) termiskās apstrādes veicējs, ražotājs un marķētājs  / Authorized for Heat Treatment, WPM production and marking

HT+M - Koksnes un KIeM termiskās apstrādes veicējs un marķētājs  / Authorized for Heat Treatment and marking

P+M - KIeM izgatavošana no termiski apstrādātas koksnes un tā marķēšana / Authorized for WPM production from Heat treated wood and marking

HT+R - Termiski apstrādāta un marķēta KIeM labošana un/vai pārstrāde / Repairing of Heat treated WPM

 

DIST - Marķēšana uz nenoteiktu laiku pārtraukta, bet atļauta saražotās produkcijas realizācija / Marking activities are suspended for unknown period, but distribution of produced packing material is allowed.

SUSP - Uzņēmuma darbība (termiskās apstrādes sertifikāts) uz nezināmu laiku ir pārtraukta / Enterprise activities (certificate of heat treatment) are suspended for unknown period

CANC - Uzņēmuma termiskās apstrādes sertifikāts ir anulēts / Enterprise certificate of heat treatment is cancelled.