Reģistri > Ar Sosnovska latvāni invadētās teritorijas meklēšana

Meklēt ar Sosnovska latvāni invadēto teritoriju

Persona:
Kadastra apzīmējums:
Invadētās platības uzmērīšanas gads:
Administratīvā teritorija:
 
*Dati par invadētās platības valdītāju iegūti no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (tiek aktualizēti divreiz gadā)