Reģistri > Sēklu partiju pēcpārbaudes rezultāti

Sēklu partiju pēcpārbaudes rezultāti

Partijas Nr.:
Sēklaudzētāja kods:
Gads:
Sugu grupa:
Suga:
Šķirne:
* Atrastais/Pieļautais citu šķirņu un šķirnei netipisko augu skaits